ارتباط تلفنی موثر

امتیاز 4.9 ازمجموع 9 نفر
مجتبی شیخ علی

بازاریابی و فروش

دوره آموزشی ارتباط تلفنی موثر آشنایی با دوره: امروزه یکی از مهارت های بسیار مهم و کاربردی آموختن مهارت های مذاکره و ارتباط با دیگران و بخصوص مشتریان می باشد.

59,000تومان
خرید دوره
59,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
1جلسه
3ساعت
66فراگیر

مهارت ارتباط تلفنی موثر

مشاهده محتوابستنA
 • آشنایی با اهمیت مذاکره تلفنی

  رایگان
  نمایش
 • مهارت های پیش از شروع مکالمه تلفنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فیلم آموزشی مکالمه صحیح و غلط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکاتی برای شروع مکالمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • در حین مکالمه قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • در حین مکالمه قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • در حین مکالمه قسمت سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • در حین مکالمه قسمت چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • در حین مکالمه قسمت پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پایان مکالمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکاتی برای مکالمه بهتر

  رایگان
  نمایش
 • نکاتی برای سازمانها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکاتی برای بازاریابی پیامکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سخن آخر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
دوره آموزشی ارتباط تلفنی موثر آشنایی با دوره: امروزه یکی از مهارت های بسیار مهم و کاربردی آموختن مهارت های مذاکره و ارتباط با دیگران و بخصوص مشتریان می باشد. یکی از راه های ارتباطی که امروزه بسیار فراوان شده، ارتباط از طریق تلفن می باشد، انجام هر کاری نیازمند دانستن مهارت های مربوطه می باشد، برای مذاکره ی تلفنی مطلوب نیز بایستی مهارتهای آن را بیاموزید، در این دوره تلاش شده تا تمام مهارت های مورد نیاز برای یک مکالمه تلفنی قوی جمع آوری شده و به علاقه مندان به آن آموزش داده شود. در این دوره علاوه بر مهارت های ارتباط تلفنی شما با چند مهارت در ارسال پیام های تبلیغاتی نیز آشنا می شوید درویدئو زیر که بخشی از درس اول این دوره می باشد شما با اهمیت مهارت های ارتباط تلفنی آشنا می شوید:

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته جامع بازاریابی و فروش
بسته جامع بازاریابی و فروش
بسته جامع بازاریابی و فروش

بسته جامع بازاریابی و فروش

مهارت ارتباط تلفنی موثر

مشاهده محتوابستنA
 • آشنایی با اهمیت مذاکره تلفنی

  رایگان
  نمایش
 • مهارت های پیش از شروع مکالمه تلفنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فیلم آموزشی مکالمه صحیح و غلط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکاتی برای شروع مکالمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • در حین مکالمه قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • در حین مکالمه قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • در حین مکالمه قسمت سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • در حین مکالمه قسمت چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • در حین مکالمه قسمت پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پایان مکالمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکاتی برای مکالمه بهتر

  رایگان
  نمایش
 • نکاتی برای سازمانها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکاتی برای بازاریابی پیامکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سخن آخر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

دوره آموزشی ارتباط تلفنی موثر آشنایی با دوره: امروزه یکی از مهارت های بسیار مهم و کاربردی آموختن مهارت های مذاکره و ارتباط با دیگران و بخصوص مشتریان می باشد. یکی از راه های ارتباطی که امروزه بسیار فراوان شده، ارتباط از طریق تلفن می باشد، انجام هر کاری نیازمند دانستن مهارت های مربوطه می باشد، برای مذاکره ی تلفنی مطلوب نیز بایستی مهارتهای آن را بیاموزید، در این دوره تلاش شده تا تمام مهارت های مورد نیاز برای یک مکالمه تلفنی قوی جمع آوری شده و به علاقه مندان به آن آموزش داده شود. در این دوره علاوه بر مهارت های ارتباط تلفنی شما با چند مهارت در ارسال پیام های تبلیغاتی نیز آشنا می شوید درویدئو زیر که بخشی از درس اول این دوره می باشد شما با اهمیت مهارت های ارتباط تلفنی آشنا می شوید:

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

بازاریابی
بازاریابی و فروش
ارتباط
ارتباط تلفنی