50 درصد تخفیف دوره های مدیریت پروژه هم‌آموز
پیشنهاد هفته

شانزدهمین کنفرانس مدیریت پروژه

گروه آریانا

مدیریت پروژه

امتیاز 5.0 ازمجموع 3 نفر
6,085,000تومان
3,042,500تومان
50%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

سالن اصلی

مشاهده محتوابستنA
 • دکتر محمد صبحیه

  رایگان
  نمایش
 • دکتر امیر ناظمی و خانم شهره ناصری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر غلامرضا تاجگردون

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر علی دینی ترکمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • میزگرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر فیروز رازنهان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر حسن محدثی گیلوایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس غلامرضا صفاکیش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر مجتبی عزیزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر علی سرزعیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر آرش رئیسی نژاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر سید امیر طالبیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر داوود رضا عرب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر سید اویس ترابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر مهدی نصرتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر مهدی غضنفری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر رضا داوری اردکانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر وگنر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختتامیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سالن 2- روز اول

مشاهده محتوابستنB
 • مدیریت تفاوت ها- مهندس غلامرضا صفاکیش- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت تفاوت ها- مهندس غلامرضا صفاکیش- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت تفاوت ها- مهندس غلامرضا صفاکیش- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بقا و رشد سازمان های پروژه محوردر دوران پاندمی کووید19 و پس ازآن- مهندس وحید هادی زاده مقدم- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بقا و رشد سازمان های پروژه محوردر دوران پاندمی کووید19 و پس ازآن- مهندس وحید هادی زاده مقدم- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بقا و رشد سازمان های پروژه محوردر دوران پاندمی کووید19 و پس ازآن- مهندس وحید هادی زاده مقدم- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مسیر دشوار توسعه نظام مدیریت پروژه در سازمان های بخش عمومی- دکتر پویان مسعودی فر،رضا معینی فر، خانم سمیه کاظمی- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مسیر دشوار توسعه نظام مدیریت پروژه در سازمان های بخش عمومی- دکتر پویان مسعودی فر،رضا معینی فر، خانم سمیه کاظمی- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مسیر دشوار توسعه نظام مدیریت پروژه در سازمان های بخش عمومی- دکتر پویان مسعودی فر،رضا معینی فر، خانم سمیه کاظمی- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سالن 3- روز اول

مشاهده محتوابستنC
 • نقشه راه پایداری در پروژه ها ، از کجا شروع کنیم ؟- دکتر حسین رادمهر- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقشه راه پایداری در پروژه ها ، از کجا شروع کنیم ؟- دکتر حسین رادمهر- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقشه راه پایداری در پروژه ها ، از کجا شروع کنیم ؟- دکتر حسین رادمهر- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهارت های کوچینگ برای مدیران پروژه- دکتر حسین گائینی- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهارت های کوچینگ برای مدیران پروژه- دکتر حسین گائینی- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهکارهای موفقیت در استقرار موثر نظام کنترل هزینه پروژه با هدف حفظ بقا و بهبود مستمر سازمان های پروژه محور- مهندس رضا آتش فراز- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهکارهای موفقیت در استقرار موثر نظام کنترل هزینه پروژه با هدف حفظ بقا و بهبود مستمر سازمان های پروژه محور- مهندس رضا آتش فراز- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهکارهای موفقیت در استقرار موثر نظام کنترل هزینه پروژه با هدف حفظ بقا و بهبود مستمر سازمان های پروژه محور- مهندس رضا آتش فراز- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سالن 4- روز اول

مشاهده محتوابستنD
 • اُکِی‌آر OKR، موتور محرک سازمان‌ برای فتح قله- مهدی باختری- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اُکِی‌آر OKR، موتور محرک سازمان‌ برای فتح قله- مهدی باختری- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اُکِی‌آر OKR، موتور محرک سازمان‌ برای فتح قله- مهدی باختری- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زیر ساخت فرهنگی در شرکت‌های چابک- مهندس امیر بهبهانی(آنلاین)- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زیر ساخت فرهنگی در شرکت‌های چابک- مهندس امیر بهبهانی(آنلاین)- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زیر ساخت فرهنگی در شرکت‌های چابک- مهندس امیر بهبهانی(آنلاین)- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دریچه ورود به دنیای چابک برای شرکت‌های پروژه‌محور- دکتر سید محمد حسن موسوی، خانم مهندس فرشته میرحسینی- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دریچه ورود به دنیای چابک برای شرکت‌های پروژه‌محور- دکتر سید محمد حسن موسوی، خانم مهندس فرشته میرحسینی- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دریچه ورود به دنیای چابک برای شرکت‌های پروژه‌محور- دکتر سید محمد حسن موسوی، خانم مهندس فرشته میرحسینی- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سالن 2- روز دوم

مشاهده محتوابستنE
 • پروژه ها در تب و تاب چابکی- مهندس روزبه کتب زاده- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پروژه ها در تب و تاب چابکی- مهندس روزبه کتب زاده- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پروژه ها در تب و تاب چابکی- مهندس روزبه کتب زاده- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیران ارشد از گزارشات مدیریت پروژه ها چه می خواهند؟- مهندس علی رحمتی توکل- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیران ارشد از گزارشات مدیریت پروژه ها چه می خواهند؟- مهندس علی رحمتی توکل- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیران ارشد از گزارشات مدیریت پروژه ها چه می خواهند؟- مهندس علی رحمتی توکل- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هفت شاه کلید کار تیمی- دکتر علی واحدی - بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هفت شاه کلید کار تیمی- دکتر علی واحدی - بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هفت شاه کلید کار تیمی- دکتر علی واحدی - بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سالن 3- روز دوم

مشاهده محتوابستنF
 • منتورینگ رهیافتی برای توسعه تیم پروژه- مهندس الهه عزیزی- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منتورینگ رهیافتی برای توسعه تیم پروژه- مهندس الهه عزیزی- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منتورینگ رهیافتی برای توسعه تیم پروژه- مهندس الهه عزیزی- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ناشناخته های دنیای تخصصی مدیریت پروژه در ایران- دکتر سید محمدرضا علوی پور- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ناشناخته های دنیای تخصصی مدیریت پروژه در ایران- دکتر سید محمدرضا علوی پور- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ناشناخته های دنیای تخصصی مدیریت پروژه در ایران- دکتر سید محمدرضا علوی پور- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ناشناخته های دنیای تخصصی مدیریت پروژه در ایران- دکتر سید محمدرضا علوی پور- بخش چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سالن 4- روز دوم

مشاهده محتوابستنG
 • ماتریسی کردن سازمان های پروژه محور از تئوری تا عمل- دکتر محمد نهاوندی- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماتریسی کردن سازمان های پروژه محور از تئوری تا عمل- دکتر محمد نهاوندی- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماتریسی کردن سازمان های پروژه محور از تئوری تا عمل- دکتر محمد نهاوندی- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تأمین مالی واسطه ای در پروژه ها- دکتر محمد مهدی سماواتی- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تأمین مالی واسطه ای در پروژه ها- دکتر محمد مهدی سماواتی- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تأمین مالی واسطه ای در پروژه ها- دکتر محمد مهدی سماواتی- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
6,085,000تومان
3,042,500تومان
50%
خرید دوره
7جلسه
32ساعت و 45 دقیقه
166فراگیر

سالن اصلی

مشاهده محتوابستنA
 • دکتر محمد صبحیه

  رایگان
  نمایش
 • دکتر امیر ناظمی و خانم شهره ناصری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر غلامرضا تاجگردون

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر علی دینی ترکمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • میزگرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر فیروز رازنهان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر حسن محدثی گیلوایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهندس غلامرضا صفاکیش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر مجتبی عزیزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر علی سرزعیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر آرش رئیسی نژاد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر سید امیر طالبیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر داوود رضا عرب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر سید اویس ترابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر مهدی نصرتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر مهدی غضنفری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر رضا داوری اردکانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دکتر وگنر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اختتامیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سالن 2- روز اول

مشاهده محتوابستنB
 • مدیریت تفاوت ها- مهندس غلامرضا صفاکیش- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت تفاوت ها- مهندس غلامرضا صفاکیش- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت تفاوت ها- مهندس غلامرضا صفاکیش- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بقا و رشد سازمان های پروژه محوردر دوران پاندمی کووید19 و پس ازآن- مهندس وحید هادی زاده مقدم- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بقا و رشد سازمان های پروژه محوردر دوران پاندمی کووید19 و پس ازآن- مهندس وحید هادی زاده مقدم- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بقا و رشد سازمان های پروژه محوردر دوران پاندمی کووید19 و پس ازآن- مهندس وحید هادی زاده مقدم- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مسیر دشوار توسعه نظام مدیریت پروژه در سازمان های بخش عمومی- دکتر پویان مسعودی فر،رضا معینی فر، خانم سمیه کاظمی- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مسیر دشوار توسعه نظام مدیریت پروژه در سازمان های بخش عمومی- دکتر پویان مسعودی فر،رضا معینی فر، خانم سمیه کاظمی- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مسیر دشوار توسعه نظام مدیریت پروژه در سازمان های بخش عمومی- دکتر پویان مسعودی فر،رضا معینی فر، خانم سمیه کاظمی- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سالن 3- روز اول

مشاهده محتوابستنC
 • نقشه راه پایداری در پروژه ها ، از کجا شروع کنیم ؟- دکتر حسین رادمهر- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقشه راه پایداری در پروژه ها ، از کجا شروع کنیم ؟- دکتر حسین رادمهر- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقشه راه پایداری در پروژه ها ، از کجا شروع کنیم ؟- دکتر حسین رادمهر- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهارت های کوچینگ برای مدیران پروژه- دکتر حسین گائینی- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهارت های کوچینگ برای مدیران پروژه- دکتر حسین گائینی- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهکارهای موفقیت در استقرار موثر نظام کنترل هزینه پروژه با هدف حفظ بقا و بهبود مستمر سازمان های پروژه محور- مهندس رضا آتش فراز- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهکارهای موفقیت در استقرار موثر نظام کنترل هزینه پروژه با هدف حفظ بقا و بهبود مستمر سازمان های پروژه محور- مهندس رضا آتش فراز- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهکارهای موفقیت در استقرار موثر نظام کنترل هزینه پروژه با هدف حفظ بقا و بهبود مستمر سازمان های پروژه محور- مهندس رضا آتش فراز- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سالن 4- روز اول

مشاهده محتوابستنD
 • اُکِی‌آر OKR، موتور محرک سازمان‌ برای فتح قله- مهدی باختری- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اُکِی‌آر OKR، موتور محرک سازمان‌ برای فتح قله- مهدی باختری- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اُکِی‌آر OKR، موتور محرک سازمان‌ برای فتح قله- مهدی باختری- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زیر ساخت فرهنگی در شرکت‌های چابک- مهندس امیر بهبهانی(آنلاین)- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زیر ساخت فرهنگی در شرکت‌های چابک- مهندس امیر بهبهانی(آنلاین)- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زیر ساخت فرهنگی در شرکت‌های چابک- مهندس امیر بهبهانی(آنلاین)- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دریچه ورود به دنیای چابک برای شرکت‌های پروژه‌محور- دکتر سید محمد حسن موسوی، خانم مهندس فرشته میرحسینی- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دریچه ورود به دنیای چابک برای شرکت‌های پروژه‌محور- دکتر سید محمد حسن موسوی، خانم مهندس فرشته میرحسینی- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دریچه ورود به دنیای چابک برای شرکت‌های پروژه‌محور- دکتر سید محمد حسن موسوی، خانم مهندس فرشته میرحسینی- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سالن 2- روز دوم

مشاهده محتوابستنE
 • پروژه ها در تب و تاب چابکی- مهندس روزبه کتب زاده- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پروژه ها در تب و تاب چابکی- مهندس روزبه کتب زاده- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پروژه ها در تب و تاب چابکی- مهندس روزبه کتب زاده- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیران ارشد از گزارشات مدیریت پروژه ها چه می خواهند؟- مهندس علی رحمتی توکل- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیران ارشد از گزارشات مدیریت پروژه ها چه می خواهند؟- مهندس علی رحمتی توکل- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیران ارشد از گزارشات مدیریت پروژه ها چه می خواهند؟- مهندس علی رحمتی توکل- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هفت شاه کلید کار تیمی- دکتر علی واحدی - بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هفت شاه کلید کار تیمی- دکتر علی واحدی - بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هفت شاه کلید کار تیمی- دکتر علی واحدی - بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سالن 3- روز دوم

مشاهده محتوابستنF
 • منتورینگ رهیافتی برای توسعه تیم پروژه- مهندس الهه عزیزی- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منتورینگ رهیافتی برای توسعه تیم پروژه- مهندس الهه عزیزی- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منتورینگ رهیافتی برای توسعه تیم پروژه- مهندس الهه عزیزی- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ناشناخته های دنیای تخصصی مدیریت پروژه در ایران- دکتر سید محمدرضا علوی پور- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ناشناخته های دنیای تخصصی مدیریت پروژه در ایران- دکتر سید محمدرضا علوی پور- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ناشناخته های دنیای تخصصی مدیریت پروژه در ایران- دکتر سید محمدرضا علوی پور- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ناشناخته های دنیای تخصصی مدیریت پروژه در ایران- دکتر سید محمدرضا علوی پور- بخش چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سالن 4- روز دوم

مشاهده محتوابستنG
 • ماتریسی کردن سازمان های پروژه محور از تئوری تا عمل- دکتر محمد نهاوندی- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماتریسی کردن سازمان های پروژه محور از تئوری تا عمل- دکتر محمد نهاوندی- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماتریسی کردن سازمان های پروژه محور از تئوری تا عمل- دکتر محمد نهاوندی- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تأمین مالی واسطه ای در پروژه ها- دکتر محمد مهدی سماواتی- بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تأمین مالی واسطه ای در پروژه ها- دکتر محمد مهدی سماواتی- بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تأمین مالی واسطه ای در پروژه ها- دکتر محمد مهدی سماواتی- بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه به عنوان بزرگترین رویداد علمی و حرفه ای حوزه مدیریت پروژه کشور هر ساله با همکاری دانشگاه ها و انجمن های علمی و حرفه ای کشور برگزار می شود. در این کنفرانس تلاش شده است ضمن طرح موضوعات روز دانش و حرفه مدیریت پروژه، به مهمترین مسائل، چالش ها و دستاوردهای پروژه ها، سازمان های پروژه محور و فضای کسب و کار آنها پرداخته شود.

توضیحات

کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه به عنوان بزرگترین رویداد علمی و حرفه ای حوزه مدیریت پروژه کشور هر ساله با همکاری دانشگاه ها و انجمن های علمی و حرفه ای کشور برگزار می شود. در این کنفرانس تلاش شده است ضمن طرح موضوعات روز دانش و حرفه مدیریت پروژه، به مهمترین مسائل، چالش ها و دستاوردهای پروژه ها، سازمان های پروژه محور و فضای کسب و کار آنها پرداخته شود.

برچسب ها