SPSS 22

امتیاز 4.5 ازمجموع 2 نفر
انتشارات پیروز الوان

دروس دانشگاهی

آموزش SPSS SPSS از جمله نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ استفاده می‌شود.

19,000تومان
خرید دوره
19,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
4ساعت
75فراگیر

آشنایی با نرم افزار SPSS

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • اصول اولیه در SPSS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کار با پرونده داده ها در SPSS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کار با داده ها در SPSS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

داده ها و متغیر ها

مشاهده محتوابستنB
 • نمودارها در SPSS

  رایگان
  نمایش
 • توصيف داده ها و تعريف متغير در SPSS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آمار توصيفي يک متغيره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

روش های آزمون و تحلیل

مشاهده محتوابستنC
 • آزمون هاي تي در SPSS

  رایگان
  نمایش
 • تحليل واريانس يک و چند متغيره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روشهاي همبستگي، رگرسيون و تحليل مميزي

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روشهاي مقياس سازي در SPSS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روشهاي غيرپارامتريک در SPSS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
آموزش SPSS SPSS از جمله نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ استفاده می‌شود. این نرم‌افزار توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه ‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و ... به کار می‌ رود. افزون بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها و مستندسازی داده‌ها نیز از ویژگی‌های نرم‌افزار هستند.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

آشنایی با نرم افزار SPSS

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • اصول اولیه در SPSS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کار با پرونده داده ها در SPSS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کار با داده ها در SPSS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

داده ها و متغیر ها

مشاهده محتوابستنB
 • نمودارها در SPSS

  رایگان
  نمایش
 • توصيف داده ها و تعريف متغير در SPSS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آمار توصيفي يک متغيره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

روش های آزمون و تحلیل

مشاهده محتوابستنC
 • آزمون هاي تي در SPSS

  رایگان
  نمایش
 • تحليل واريانس يک و چند متغيره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روشهاي همبستگي، رگرسيون و تحليل مميزي

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روشهاي مقياس سازي در SPSS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روشهاي غيرپارامتريک در SPSS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

آموزش SPSS SPSS از جمله نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ استفاده می‌شود. این نرم‌افزار توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه ‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و ... به کار می‌ رود. افزون بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها و مستندسازی داده‌ها نیز از ویژگی‌های نرم‌افزار هستند.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آموزش SPSS 22
دروس دانشگاهی
SPSS