SPSS 22

امتیاز 4.5 ازمجموع 2 نفر
انتشارات پیروز الوان

دروس دانشگاهی

آموزش SPSS SPSS از جمله نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ استفاده می‌شود.

19,000تومان
خرید دوره
19,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
4ساعت
71فراگیر

آشنایی با نرم افزار SPSS

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • اصول اولیه در SPSS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کار با پرونده داده ها در SPSS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کار با داده ها در SPSS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

داده ها و متغیر ها

مشاهده محتوابستنB
 • نمودارها در SPSS

  رایگان
  نمایش
 • توصيف داده ها و تعريف متغير در SPSS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آمار توصيفي يک متغيره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

روش های آزمون و تحلیل

مشاهده محتوابستنC
 • آزمون هاي تي در SPSS

  رایگان
  نمایش
 • تحليل واريانس يک و چند متغيره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روشهاي همبستگي، رگرسيون و تحليل مميزي

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روشهاي مقياس سازي در SPSS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روشهاي غيرپارامتريک در SPSS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
آموزش SPSS SPSS از جمله نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ استفاده می‌شود. این نرم‌افزار توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه ‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و ... به کار می‌ رود. افزون بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها و مستندسازی داده‌ها نیز از ویژگی‌های نرم‌افزار هستند.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

آشنایی با نرم افزار SPSS

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • اصول اولیه در SPSS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کار با پرونده داده ها در SPSS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کار با داده ها در SPSS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

داده ها و متغیر ها

مشاهده محتوابستنB
 • نمودارها در SPSS

  رایگان
  نمایش
 • توصيف داده ها و تعريف متغير در SPSS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آمار توصيفي يک متغيره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

روش های آزمون و تحلیل

مشاهده محتوابستنC
 • آزمون هاي تي در SPSS

  رایگان
  نمایش
 • تحليل واريانس يک و چند متغيره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روشهاي همبستگي، رگرسيون و تحليل مميزي

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روشهاي مقياس سازي در SPSS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روشهاي غيرپارامتريک در SPSS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

آموزش SPSS SPSS از جمله نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ استفاده می‌شود. این نرم‌افزار توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه ‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و ... به کار می‌ رود. افزون بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها و مستندسازی داده‌ها نیز از ویژگی‌های نرم‌افزار هستند.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آموزش SPSS 22
دروس دانشگاهی
SPSS