SPSS 22

انتشارات پیروز الوان

دروس دانشگاهی

امتیاز 4.7 ازمجموع 3 نفر
280,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

آشنایی با نرم افزار SPSS

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • اصول اولیه در SPSS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کار با پرونده داده ها در SPSS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کار با داده ها در SPSS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

داده ها و متغیر ها

مشاهده محتوابستنB
 • نمودارها در SPSS

  رایگان
  نمایش
 • توصيف داده ها و تعريف متغير در SPSS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمار توصيفي

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون های آماری و تحلیل

مشاهده محتوابستنC
 • آزمون هاي تي در SPSS

  رایگان
  نمایش
 • تحليل واريانس يک و چند متغيره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • همبستگي رگرسيون تحليل مميزي

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل عاملی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روشهاي غير پارامتريک در SPSS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
280,000تومان
خرید دوره
3جلسه
3ساعت و
128فراگیر

آشنایی با نرم افزار SPSS

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • اصول اولیه در SPSS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کار با پرونده داده ها در SPSS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کار با داده ها در SPSS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

داده ها و متغیر ها

مشاهده محتوابستنB
 • نمودارها در SPSS

  رایگان
  نمایش
 • توصيف داده ها و تعريف متغير در SPSS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمار توصيفي

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون های آماری و تحلیل

مشاهده محتوابستنC
 • آزمون هاي تي در SPSS

  رایگان
  نمایش
 • تحليل واريانس يک و چند متغيره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • همبستگي رگرسيون تحليل مميزي

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل عاملی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روشهاي غير پارامتريک در SPSS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

آموزش SPSS از جمله نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ استفاده می‌شود.این نرم‌افزار توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه ‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و ... به کار می‌ رود.

افزون بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها و مستندسازی داده‌ها نیز از ویژگی‌های نرم‌افزار هستند.

آشنایی با تمامی پنجره ها و تب ها

چگونگی وارد کردن داده ها در نرم افزار 

نحوه کار با داده ها

انواع متغییر چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد

چطور با متقییرهای کیفی کار کنیم

کاربرد transform در منوی Spss

کار با مقادیر گم شده

آشنایی با فانکشن ها

ساخت انواع نمودار و کابردهای آن

استفاده از آزمون های آماری همچون T STUDENT


انواع واریانس:

 • تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA
 • تحلیل واریانس دو طرفه
 • تحلیل کواریانس یک طرفه ANCOVA

ضریب همبستگی چیست

 • ضریب همبستگی پیرسون
 • ضریب همبستگی جزئی

رگریسیون چیست و چه انواعی دارد؟

رگریسیون خطی و اقسام آن

تحلیل ممیزی یا MANOVA

انواع متدهای غیر پارامتری چیست و چه کاربرد های دارد؟

تحلیل عاملی چیست و چه کاربردی دارد؟


روشهای نان پارامتریک:

 1. آزمون خی دو
 2. آزمون من ویتنی
 3. آزمون کروسکال والیس
 4. آزمون مک نمار، نشانه و ویکلسون
 5. آزمون کوکران و فریدمن


توضیحات

آموزش SPSS از جمله نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ استفاده می‌شود.این نرم‌افزار توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه ‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و ... به کار می‌ رود.

افزون بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها و مستندسازی داده‌ها نیز از ویژگی‌های نرم‌افزار هستند.

آشنایی با تمامی پنجره ها و تب ها

چگونگی وارد کردن داده ها در نرم افزار 

نحوه کار با داده ها

انواع متغییر چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد

چطور با متقییرهای کیفی کار کنیم

کاربرد transform در منوی Spss

کار با مقادیر گم شده

آشنایی با فانکشن ها

ساخت انواع نمودار و کابردهای آن

استفاده از آزمون های آماری همچون T STUDENT


انواع واریانس:

 • تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA
 • تحلیل واریانس دو طرفه
 • تحلیل کواریانس یک طرفه ANCOVA

ضریب همبستگی چیست

 • ضریب همبستگی پیرسون
 • ضریب همبستگی جزئی

رگریسیون چیست و چه انواعی دارد؟

رگریسیون خطی و اقسام آن

تحلیل ممیزی یا MANOVA

انواع متدهای غیر پارامتری چیست و چه کاربرد های دارد؟

تحلیل عاملی چیست و چه کاربردی دارد؟


روشهای نان پارامتریک:

 1. آزمون خی دو
 2. آزمون من ویتنی
 3. آزمون کروسکال والیس
 4. آزمون مک نمار، نشانه و ویکلسون
 5. آزمون کوکران و فریدمن


بسته های آموزشی مرتبط

آموزش های مرتبط

آموزش های مرتبط با آموزش پیش رو