شخصیت شناسی MBTI

گروه آریانا

توسعه مهارت‌های فردی

امتیاز 3.8 ازمجموع 10 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

A
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
رایگان ببینید!
1جلسه
158فراگیر

A
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

شخصیت شناسی MBTI

توضیحات

شخصیت شناسی MBTI

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط

بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی

بسته ارتقاء توانمندی شغلی