حل مسئله و تصمیم‌گیری به زبان ساده

دکتر مارال مختارزاده

توسعه مهارت‌های فردی

امتیاز 2.6 ازمجموع 5 نفر
710,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

منطق طراحی این دوره

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

حل مسئله با نگاه علوم شناختی

مشاهده محتوابستنB
 • تعریف ما از موفقیت در شناخت مسئله تاثیر می‌گذارد!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گذار از عصر اطلاعات به عصر مفهوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چرا ما یک اشتباه را بارها و بارها تکرار می‌کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چرا مدیران خوب، تصمیمات بد می‌گیرند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ما از توهم آگاهی رنج می کشیم!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اندیشه منطقی یا شهود؟ کدام در حل مسئله مهم است؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

استراتژی چگونه به کمک حل مسئله می‌آید؟

مشاهده محتوابستنC
 • رویکرد کلاسیک به استراتژی دیگر جواب نمی‌دهد!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بدیهیات را جدی بگیرید!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کافی است به هفت پرسش استراتژیک پاسخ دهید!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی شما برای تصمیم‌گیری کدام است؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شما به عنوان مدیر، چند مرده حلاجید؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

برای حل مسئله نوآوری را جدی بگیرید!

مشاهده محتوابستنD
 • نوآوری چه چیزی هست و چه چیزی نیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • با ده نوع مختلف نوآوری آشنا شوید!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بستر را برای حل مسئله آماده کنید

مشاهده محتوابستنE
 • تکنیک شش کلاه فکری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرهنگ سازمانی را دریابید!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعصب‌های شناختی را دست کم نگیرید!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جزوه درس حل مسئله و تصمیم‌گیری

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس حل مسئله و تصمیم‌گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
710,000تومان
خرید دوره
4جلسه
5ساعت و 1 دقیقه,
55فراگیر

منطق طراحی این دوره

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

حل مسئله با نگاه علوم شناختی

مشاهده محتوابستنB
 • تعریف ما از موفقیت در شناخت مسئله تاثیر می‌گذارد!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گذار از عصر اطلاعات به عصر مفهوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چرا ما یک اشتباه را بارها و بارها تکرار می‌کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چرا مدیران خوب، تصمیمات بد می‌گیرند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ما از توهم آگاهی رنج می کشیم!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اندیشه منطقی یا شهود؟ کدام در حل مسئله مهم است؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

استراتژی چگونه به کمک حل مسئله می‌آید؟

مشاهده محتوابستنC
 • رویکرد کلاسیک به استراتژی دیگر جواب نمی‌دهد!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بدیهیات را جدی بگیرید!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کافی است به هفت پرسش استراتژیک پاسخ دهید!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی شما برای تصمیم‌گیری کدام است؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شما به عنوان مدیر، چند مرده حلاجید؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

برای حل مسئله نوآوری را جدی بگیرید!

مشاهده محتوابستنD
 • نوآوری چه چیزی هست و چه چیزی نیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • با ده نوع مختلف نوآوری آشنا شوید!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بستر را برای حل مسئله آماده کنید

مشاهده محتوابستنE
 • تکنیک شش کلاه فکری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرهنگ سازمانی را دریابید!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعصب‌های شناختی را دست کم نگیرید!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جزوه درس حل مسئله و تصمیم‌گیری

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس حل مسئله و تصمیم‌گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

حل مسئله و تصمیم‌گیری از آن دست موضوعاتی است که همه ما کم و بیش با آن سروکار داشته‌ایم. دشواری حل مسئله اینجاست که ما مجبوریم در شرایطی که هیچ پاسخ لزوما درستی وجود ندارد، تصمیم بگیریم و این یعنی باید رنج انتخاب را به جان بخریم و هزینه دستاوردهایمان را بپذیریم

ما در این دوره برای بررسی مفهوم تصمیم‌گیری و حل مسئله بر سه حوزه اصلی تمرکز کرده‌ایم که عبارتند از:

·        علوم شناختی

·        استراتژی

·        نوآوری

اما چرا بررسی این سه حوزه در موضوع حل مسئله و تصمیم‌گیری پراهمیت است؟

·        علوم شناختی به ما کمک می‌کند تا با مکانیزم ناقص پردازش اطلاعات در مغز و تعصب‌های شناختی آشنا شویم.

·        دانش استراتژی ما را مجبور به انتخاب می‌کند. این در حالی است که همه ما از آن تا می‌توانیم فرار می‌کنیم.

·        نوآوری به ما کمک می‌کند به سراغ راهکارهایی رویم که کار را برای ما جدیدتر، سریع‌تر، آسان‌تر یا ارزان‌تر کند.

میدواریم این دوره با نگاهی بین رشته‌ای دید بهتری از فرایند پیچیده حل مسئله و تصمیم‌گیری به شما اعطا کند

توضیحات

حل مسئله و تصمیم‌گیری از آن دست موضوعاتی است که همه ما کم و بیش با آن سروکار داشته‌ایم. دشواری حل مسئله اینجاست که ما مجبوریم در شرایطی که هیچ پاسخ لزوما درستی وجود ندارد، تصمیم بگیریم و این یعنی باید رنج انتخاب را به جان بخریم و هزینه دستاوردهایمان را بپذیریم

ما در این دوره برای بررسی مفهوم تصمیم‌گیری و حل مسئله بر سه حوزه اصلی تمرکز کرده‌ایم که عبارتند از:

·        علوم شناختی

·        استراتژی

·        نوآوری

اما چرا بررسی این سه حوزه در موضوع حل مسئله و تصمیم‌گیری پراهمیت است؟

·        علوم شناختی به ما کمک می‌کند تا با مکانیزم ناقص پردازش اطلاعات در مغز و تعصب‌های شناختی آشنا شویم.

·        دانش استراتژی ما را مجبور به انتخاب می‌کند. این در حالی است که همه ما از آن تا می‌توانیم فرار می‌کنیم.

·        نوآوری به ما کمک می‌کند به سراغ راهکارهایی رویم که کار را برای ما جدیدتر، سریع‌تر، آسان‌تر یا ارزان‌تر کند.

میدواریم این دوره با نگاهی بین رشته‌ای دید بهتری از فرایند پیچیده حل مسئله و تصمیم‌گیری به شما اعطا کند

بسته های آموزشی مرتبط

بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی

بسته ارتقاء توانمندی شغلی