تصمیم‌گیری و تفکر مدیریتی

استاد محمد وکیلی

مشاوره مدیریت

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
180,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مدیران و چالش تصمیم‌گیری

مشاهده محتوابستنA
 • چرا رهبران خوب، تصمیمات بد می‌گیرند؟

  رایگان
  نمایش
 • مهم‌ترین خطاهای تصمیم‌گیری در مشاوران مدیریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سوگیری‌های شناختی و تاثیر آن در تصمیم‌گیری مدیران

مشاهده محتوابستنB
 • ادراک و نقش آن در تصمیم‌گیری مدیران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطای رابطه علّی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطای تائید اجتماعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطای علاقه/ تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطای هزینه هدر رفته

  رایگان
  نمایش
 • خطای بقا/ خطای نتیجه‌گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تضاد انتخاب/ خطای باریک‌بینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطای مرجعیت/ خطای تکیه‌گاه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطای وضع موجود/ خطا در بیان شیوه مسئله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطای گذشته‌نگر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جزوه درس تصمیم‌گیری و تفکر مدیریتی

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
180,000تومان
خرید دوره
3جلسه
3ساعت و 30 دقیقه
18فراگیر

مدیران و چالش تصمیم‌گیری

مشاهده محتوابستنA
 • چرا رهبران خوب، تصمیمات بد می‌گیرند؟

  رایگان
  نمایش
 • مهم‌ترین خطاهای تصمیم‌گیری در مشاوران مدیریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سوگیری‌های شناختی و تاثیر آن در تصمیم‌گیری مدیران

مشاهده محتوابستنB
 • ادراک و نقش آن در تصمیم‌گیری مدیران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطای رابطه علّی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطای تائید اجتماعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطای علاقه/ تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطای هزینه هدر رفته

  رایگان
  نمایش
 • خطای بقا/ خطای نتیجه‌گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تضاد انتخاب/ خطای باریک‌بینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطای مرجعیت/ خطای تکیه‌گاه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطای وضع موجود/ خطا در بیان شیوه مسئله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطای گذشته‌نگر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جزوه درس تصمیم‌گیری و تفکر مدیریتی

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

شما هر روز هزاران تصمیم می‌گیرید، برخی بزرگ و برخی کوچک! مهم نیست با چه تصمیمی روبه‌رو هستید، همه ما انسانیم و به غریزه در حین تصمیم‌گیری درگیر سوگیری‌های شناختی خواهیم شد.

اگر همین الان یک نفر مسئله‌ای دشوار به شما بدهد تا آن را حل کنید، چه خواهید کرد؟ آیا کلاه تفکر به سر می‌گذارید؟ آیا مخزن‌های حافظه‌تان را جست‌وجو می‌کنید تا ببینید قبلاً چگونه چنین مسئله‌ای را حل کرده‌اید؟ در گوگل جست‌وجو می‌کنید؟ تز دیگران راه‌حل می‌خواهید و با خود فکر می‌کنید چرا به ذهن خودم نرسیده بود؟ مهم نیست با چه تصمیمی روبه‌رو هستید، همه ما انسانیم و به غریزه در حین تصمیم‌گیری درگیر سوگیری‌های شناختی خواهیم شد.

در این دوره سعی خواهیم کرد تا با بررسی سوگیری‌های شناختی در فرایند تصمیم‌گیری شما را با اشتباهات ادراکی این مسیر آشنا کنیم. این دوره مناسب شماست اگر:

·        بر صندلی مدیریت تکیه داده‌اید

·        در پی این هستید تا مهارت حل مسئله و تصمیم‌گیری را بهبود دهید

·        و یا به عنوان مشاور مدیریت دغدغه شناخت و حل مسائل سازمان را دارید. 


توضیحات

شما هر روز هزاران تصمیم می‌گیرید، برخی بزرگ و برخی کوچک! مهم نیست با چه تصمیمی روبه‌رو هستید، همه ما انسانیم و به غریزه در حین تصمیم‌گیری درگیر سوگیری‌های شناختی خواهیم شد.

اگر همین الان یک نفر مسئله‌ای دشوار به شما بدهد تا آن را حل کنید، چه خواهید کرد؟ آیا کلاه تفکر به سر می‌گذارید؟ آیا مخزن‌های حافظه‌تان را جست‌وجو می‌کنید تا ببینید قبلاً چگونه چنین مسئله‌ای را حل کرده‌اید؟ در گوگل جست‌وجو می‌کنید؟ تز دیگران راه‌حل می‌خواهید و با خود فکر می‌کنید چرا به ذهن خودم نرسیده بود؟ مهم نیست با چه تصمیمی روبه‌رو هستید، همه ما انسانیم و به غریزه در حین تصمیم‌گیری درگیر سوگیری‌های شناختی خواهیم شد.

در این دوره سعی خواهیم کرد تا با بررسی سوگیری‌های شناختی در فرایند تصمیم‌گیری شما را با اشتباهات ادراکی این مسیر آشنا کنیم. این دوره مناسب شماست اگر:

·        بر صندلی مدیریت تکیه داده‌اید

·        در پی این هستید تا مهارت حل مسئله و تصمیم‌گیری را بهبود دهید

·        و یا به عنوان مشاور مدیریت دغدغه شناخت و حل مسائل سازمان را دارید. 


بسته های آموزشی مرتبط