کتاب صوتی خلق رفتار های ماندگار

انتشارات آریاناقلم

کتاب صوتی

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
106,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان

چرا به فردی که دوست داریم باشیم بدل نمی‌شویم؟

مشاهده محتوابستنB
 • حقایق تغییرناپذیر تغییر رفتار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • انگیزه‌های عقیدتی‌ای که تغییر رفتار را در جا متوقف می‌کنند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • محیط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • شناسایی انگیزه‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • انگیزه ها چگونه عمل می‌کنند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ما برنامه ریزان عالی و مجریان ضعیفی هستیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • پیش بینی محیط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • چرخ تغییر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

تلاش

مشاهده محتوابستنC
 • قدرت پرسش های فعال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • پرسش‌های آفرینندۀ دلدادگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • پرسش‌های روزانه در عمل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • برنامه‌ریز، مجری و مربی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • امتدا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

لطفا بیشتر سامان دهی کنید

مشاهده محتوابستنD
 • بدون سامان‌دهی بهتر نمی‌شویم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ولی سامان‌دهی باید مناسب باشد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • رفتار تحت تأثیر فرسایش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • هنگامی به کمک نیاز داریم که گرفتن آن بعید است

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • پرسش‌های ساعتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • مشکلاتی که صفت «راضی‌کننده» ایجاد می‌کند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • خودتان انگیزه شوید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

افسوس نخورید

مشاهده محتوابستنE
 • چرخه دلدادگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • خطر گذران زندگی بی‌تغییر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
106,000تومان
خرید کتاب صوتی
به دلیل حفاظت از حقوق ناشر و پدید آورنده کتاب، محتوای این اثر تنها از طریق اپلیکیشن اندروید قابل دسترسی می باشد.
0جلسه
19فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان

چرا به فردی که دوست داریم باشیم بدل نمی‌شویم؟

مشاهده محتوابستنB
 • حقایق تغییرناپذیر تغییر رفتار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • انگیزه‌های عقیدتی‌ای که تغییر رفتار را در جا متوقف می‌کنند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • محیط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • شناسایی انگیزه‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • انگیزه ها چگونه عمل می‌کنند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ما برنامه ریزان عالی و مجریان ضعیفی هستیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • پیش بینی محیط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • چرخ تغییر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

تلاش

مشاهده محتوابستنC
 • قدرت پرسش های فعال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • پرسش‌های آفرینندۀ دلدادگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • پرسش‌های روزانه در عمل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • برنامه‌ریز، مجری و مربی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • امتدا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

لطفا بیشتر سامان دهی کنید

مشاهده محتوابستنD
 • بدون سامان‌دهی بهتر نمی‌شویم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • ولی سامان‌دهی باید مناسب باشد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • رفتار تحت تأثیر فرسایش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • هنگامی به کمک نیاز داریم که گرفتن آن بعید است

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • پرسش‌های ساعتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • مشکلاتی که صفت «راضی‌کننده» ایجاد می‌کند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • خودتان انگیزه شوید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.

افسوس نخورید

مشاهده محتوابستنE
 • چرخه دلدادگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
 • خطر گذران زندگی بی‌تغییر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا کتاب صوتی را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

هیچ‌کس نمی‌تواند ما را مجبور به تغییر کند مگر اینکه خودمان واقعا چنین چیزی بخواهیم. حتی وقتی تصمیم به تغییر رفتارمان می‌گیریم ممکن است موفق نشویم چون روش درست تغییر رفتار را نمی‌دانیم.


کتاب «خلق رفتارهای ماندگار» به شما کمک می‌کند تا رفتارهای خودآگاه یا ناخودآگاه نامطلوب خود را بهبود بدهید.


مارشال گلدسمیث، نویسنده‌ی این کتاب وعده و وعید نمی‌دهد که برای تغییر خود مسیری ساده پیش‌رو دارید و در کوتاه مدت می‌توانید به هدف خود برسید. کتاب خلق رفتارهای ماندگار می‌گوید اگر به دنبال تغییر رفتار هستید باید در طولانی مدت تمرین و تلاش کنید.


بنابراین اگر می‌خواهید رفتارتان را تغییر دهید، بهترین فردی شوید که می‌توانید باشید، عادت‌های بد خود را تغییر بدهید و در زندگی کمتر افسوس بخورید، این کتاب را بخوانید و نکته‌های آن را فورا به کار بگیرید


توضیحات

هیچ‌کس نمی‌تواند ما را مجبور به تغییر کند مگر اینکه خودمان واقعا چنین چیزی بخواهیم. حتی وقتی تصمیم به تغییر رفتارمان می‌گیریم ممکن است موفق نشویم چون روش درست تغییر رفتار را نمی‌دانیم.


کتاب «خلق رفتارهای ماندگار» به شما کمک می‌کند تا رفتارهای خودآگاه یا ناخودآگاه نامطلوب خود را بهبود بدهید.


مارشال گلدسمیث، نویسنده‌ی این کتاب وعده و وعید نمی‌دهد که برای تغییر خود مسیری ساده پیش‌رو دارید و در کوتاه مدت می‌توانید به هدف خود برسید. کتاب خلق رفتارهای ماندگار می‌گوید اگر به دنبال تغییر رفتار هستید باید در طولانی مدت تمرین و تلاش کنید.


بنابراین اگر می‌خواهید رفتارتان را تغییر دهید، بهترین فردی شوید که می‌توانید باشید، عادت‌های بد خود را تغییر بدهید و در زندگی کمتر افسوس بخورید، این کتاب را بخوانید و نکته‌های آن را فورا به کار بگیرید


برچسب ها

bookbook#

بسته های آموزشی مرتبط