۳۰ درصد تخفیف به مناسبت روز ملی منابع انسانی

تفکر سیستمی

پیمان اکبرنیا

توسعه مهارت‌های فردی

امتیاز 5.0 ازمجموع 4 نفر
1,165,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

نگاهی تمثیلی به سیستم‌ها و تفکر سیستمی

مشاهده محتوابستنA
 • مرور چند داستان و جمله

  رایگان
  نمایش
 • حکایت فیل در تاریکی و چند مثال دیگر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آشنایی با سیستم‌ها در قالب یک بازی

مشاهده محتوابستنB
 • یک بازی و آشنایی با سیستم‌ها (بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • یک بازی و آشنایی با سیستم‌ها (بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریفی از سیستم و انواع آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مفهوم مدل و مدل‌سازی

مشاهده محتوابستنC
 • مدل و مدل‌سازی در تفکر سیستمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدل‌های ذهنی و پارادایم‌ها در تفکر سیستمی

مشاهده محتوابستنD
 • مدل‌های ذهنی و پارادایم‌ها (قسمت اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل‌های ذهنی و پارادایم‌ها (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

علیت و همبستگی در تفکر سیستمی

مشاهده محتوابستنE
 • علیت و همبستگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ویژگی‌های رویکرد سیستمی

مشاهده محتوابستنF
 • برخی از ویژگی‌های تفکر سیستمی

  رایگان
  نمایش
 • تفکر واگرا و تفکر همگرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نگاهی به یک ناتوانی در یادگیری سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بهینه‌سازی و پدیده‌های غیرخطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • افق زمانی و محدوده اثر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع‌بندی ویژگی‌های تفکر سیستمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازخورد در فرایند تفکر سیستمی

مشاهده محتوابستنG
 • بازخورد در فرایند تفکر سیستمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حلقه‌های بازخورد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آرکتایپ‌های سیستمی و مثال‌‌های مرتبط مدیریتی

مشاهده محتوابستنH
 • آرکتایپ‌های سیستمی (قسمت اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آرکتایپ‌های سیستمی (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آرکتایپ‌های سیستمی (قسمت سوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تغییر در سیستم‌های سازمانی

مشاهده محتوابستنI
 • تغییر در سیستم‌های سازمانی (قسمت اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تغییر در سیستم‌های سازمانی (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جزوات آموزشی دوره تفکر سیستمی

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه تفکر سیستمی بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه تفکر سیستمی بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه تفکر سیستمی بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه تفکر سیستمی بخش چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
1,165,000تومان
خرید دوره
5جلسه
6ساعت و 15 دقیقه
119فراگیر

نگاهی تمثیلی به سیستم‌ها و تفکر سیستمی

مشاهده محتوابستنA
 • مرور چند داستان و جمله

  رایگان
  نمایش
 • حکایت فیل در تاریکی و چند مثال دیگر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آشنایی با سیستم‌ها در قالب یک بازی

مشاهده محتوابستنB
 • یک بازی و آشنایی با سیستم‌ها (بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • یک بازی و آشنایی با سیستم‌ها (بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریفی از سیستم و انواع آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مفهوم مدل و مدل‌سازی

مشاهده محتوابستنC
 • مدل و مدل‌سازی در تفکر سیستمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدل‌های ذهنی و پارادایم‌ها در تفکر سیستمی

مشاهده محتوابستنD
 • مدل‌های ذهنی و پارادایم‌ها (قسمت اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل‌های ذهنی و پارادایم‌ها (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

علیت و همبستگی در تفکر سیستمی

مشاهده محتوابستنE
 • علیت و همبستگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ویژگی‌های رویکرد سیستمی

مشاهده محتوابستنF
 • برخی از ویژگی‌های تفکر سیستمی

  رایگان
  نمایش
 • تفکر واگرا و تفکر همگرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نگاهی به یک ناتوانی در یادگیری سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بهینه‌سازی و پدیده‌های غیرخطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • افق زمانی و محدوده اثر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع‌بندی ویژگی‌های تفکر سیستمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازخورد در فرایند تفکر سیستمی

مشاهده محتوابستنG
 • بازخورد در فرایند تفکر سیستمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حلقه‌های بازخورد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آرکتایپ‌های سیستمی و مثال‌‌های مرتبط مدیریتی

مشاهده محتوابستنH
 • آرکتایپ‌های سیستمی (قسمت اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آرکتایپ‌های سیستمی (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آرکتایپ‌های سیستمی (قسمت سوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تغییر در سیستم‌های سازمانی

مشاهده محتوابستنI
 • تغییر در سیستم‌های سازمانی (قسمت اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تغییر در سیستم‌های سازمانی (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جزوات آموزشی دوره تفکر سیستمی

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه تفکر سیستمی بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه تفکر سیستمی بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه تفکر سیستمی بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه تفکر سیستمی بخش چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

یادآوری این نکته مهم است که اصطلاح «تفکر سیستمی» برای افراد مختلف می‌تواند معانی متنوعی داشته باشد. آنچه باید بدان توجه کنیم این است که تفکر سیستمی بیش از آنکه مجموعه‌ای از ابزارها و روش‌ها باشد، یک فلسفه زیربنایی است. بسیاری از ما به امید حل مسائل اغلب تجاری‌مان دست به دامن ابزارهای رایج در تفکر سیستمی می‌شویم. اما خوب است بدانیم که تفکر سیستمی در تمام جوانب دنیای پیرامون ما وجود دارد. آگاهی ما از نقش ساختار در ایجاد شرایطی که با آن مواجهیم، به رسمیت شناختن این که قوانین قدرتمندی در سیستم‌های فعال وجود دارد که ما از آن‌ها بی‌اطلاعیم و درک اینکه اعمال ما عواقبی دارد که ما از آن‌ها غافل هستیم موجب می‌شود تا جهان‌بینی بهتری نسبت به دنیای اطراف (شخصی و سازمانی) داشته باشیم.

ضمن اینکه تفکر سیستمی یک ابزار تشخیصی است. همان‌طور که در زمینه پزشکی، درمان مؤثر به دنبال تشخیص کامل ایجاد می‌شود، تفکر سیستمی نیز رویکردی منضبط برای بررسی کامل‌تر و دقیق‌تر مسائل قبل از اقدام ما ایجاد خواهد کرد و به ما این امکان را می‌دهد تا قبل از نتیجه‌گیری سریع در مورد مسائل، سؤالات بهتری بپرسیم و راه‌حل‌های بهتری ایجاد کنیم.

در این دوره تفکر سیستمی را با سرفصل‌های زیر خواهیم آموخت:

·        مرور چند داستان و جمله

·        مفهوم مدل و مدل‌سازی

·        مدل‌های ذهنی و پارادایم‌ها

·        علیت و همبستگی

·        برخی از ویژگی‌های رویکرد سیستمی

·        مقدمه‌ای بر دینامیک سیستم‌ها

·        آرکتایپ‌های سیستمی و مثال‌های مرتبط مدیریتی

·        ایجاد تغییر در سیستم‌های سازمانی

توضیحات

یادآوری این نکته مهم است که اصطلاح «تفکر سیستمی» برای افراد مختلف می‌تواند معانی متنوعی داشته باشد. آنچه باید بدان توجه کنیم این است که تفکر سیستمی بیش از آنکه مجموعه‌ای از ابزارها و روش‌ها باشد، یک فلسفه زیربنایی است. بسیاری از ما به امید حل مسائل اغلب تجاری‌مان دست به دامن ابزارهای رایج در تفکر سیستمی می‌شویم. اما خوب است بدانیم که تفکر سیستمی در تمام جوانب دنیای پیرامون ما وجود دارد. آگاهی ما از نقش ساختار در ایجاد شرایطی که با آن مواجهیم، به رسمیت شناختن این که قوانین قدرتمندی در سیستم‌های فعال وجود دارد که ما از آن‌ها بی‌اطلاعیم و درک اینکه اعمال ما عواقبی دارد که ما از آن‌ها غافل هستیم موجب می‌شود تا جهان‌بینی بهتری نسبت به دنیای اطراف (شخصی و سازمانی) داشته باشیم.

ضمن اینکه تفکر سیستمی یک ابزار تشخیصی است. همان‌طور که در زمینه پزشکی، درمان مؤثر به دنبال تشخیص کامل ایجاد می‌شود، تفکر سیستمی نیز رویکردی منضبط برای بررسی کامل‌تر و دقیق‌تر مسائل قبل از اقدام ما ایجاد خواهد کرد و به ما این امکان را می‌دهد تا قبل از نتیجه‌گیری سریع در مورد مسائل، سؤالات بهتری بپرسیم و راه‌حل‌های بهتری ایجاد کنیم.

در این دوره تفکر سیستمی را با سرفصل‌های زیر خواهیم آموخت:

·        مرور چند داستان و جمله

·        مفهوم مدل و مدل‌سازی

·        مدل‌های ذهنی و پارادایم‌ها

·        علیت و همبستگی

·        برخی از ویژگی‌های رویکرد سیستمی

·        مقدمه‌ای بر دینامیک سیستم‌ها

·        آرکتایپ‌های سیستمی و مثال‌های مرتبط مدیریتی

·        ایجاد تغییر در سیستم‌های سازمانی

بسته های آموزشی مرتبط

بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی

بسته ارتقاء توانمندی شغلی