بازخورد اثر‌بخش

مهندس امیرحسین ریاحی

توسعه مهارت‌های فردی

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
540,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

راز و رمزهای بازخورد اثربخش

مشاهده محتوابستنA
 • نگاهی به دوره بازخورد موثر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شنوندگی موثر در بازخورد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اعتماد سازی در بازخورد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چند حقیقت که در مورد بازخورد باید بدانیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدل ها و فرمول های ارائه بازخورد

مشاهده محتوابستنB
 • مدل ها و یا فرمول های ارائه بازخورد (مدلNVC)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل ها و یا فرمول های ارائه بازخورد (صراحت تمام عیار)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرمول DESC

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل BEER

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرمول SBI

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرمول BET

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرمول 4 مرحله ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل گفتگوی سازنده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

چگونه حرفه ای بازخورد دهیم

مشاهده محتوابستنC
 • واکنش به بازخورد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عذر خواهی و همدلی در بازخورد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چند نکته که خوب است در مورد بازخورد بدانیم!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
540,000تومان
خرید دوره
3جلسه
2ساعت و 4 دقیقه
153فراگیر

راز و رمزهای بازخورد اثربخش

مشاهده محتوابستنA
 • نگاهی به دوره بازخورد موثر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شنوندگی موثر در بازخورد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اعتماد سازی در بازخورد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چند حقیقت که در مورد بازخورد باید بدانیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدل ها و فرمول های ارائه بازخورد

مشاهده محتوابستنB
 • مدل ها و یا فرمول های ارائه بازخورد (مدلNVC)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل ها و یا فرمول های ارائه بازخورد (صراحت تمام عیار)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرمول DESC

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل BEER

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرمول SBI

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرمول BET

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرمول 4 مرحله ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل گفتگوی سازنده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

چگونه حرفه ای بازخورد دهیم

مشاهده محتوابستنC
 • واکنش به بازخورد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عذر خواهی و همدلی در بازخورد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چند نکته که خوب است در مورد بازخورد بدانیم!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

همه ما انسان‌ها به شدت مایلیم مورد تائید و تمجید قرار بگیریم، همه ما از شنیدن انتقاد در مورد خودمان می‌رنجیم و از خود دفاع می‌کنیم. همه ما تمایل داریم که موفقیت‌های خود را به حساب عوامل درونی بگذاریم(مثل توانایی شخصی یا تلاش و کوشش) و البته شکست‌ها و اشتباهات را به عوامل بیرونی(مثل شانس، عدم همکاری دیگران و…) نسبت دهیم. بنابراین ارائه بازخورد به خصوص بازخورد انتقادی برای افراد و مدیران کار بسیار سختی است که به ظرافت و هنرمندی نیاز دارد. در این دوره با همراهی جناب آقای مهندس امیرحسین ریاحی در مورد بازخورد بیشتر می‌آموزیم، با مدل‌های ارائه بازخورد آشنا می‌شویم و خطوط قرمز در ارائه بازخورد را بررسی می‌کنیم. لازم به ذکر است که این دوره به نیاز به دانش قبلی در این مورد ندارد.

توضیحات

همه ما انسان‌ها به شدت مایلیم مورد تائید و تمجید قرار بگیریم، همه ما از شنیدن انتقاد در مورد خودمان می‌رنجیم و از خود دفاع می‌کنیم. همه ما تمایل داریم که موفقیت‌های خود را به حساب عوامل درونی بگذاریم(مثل توانایی شخصی یا تلاش و کوشش) و البته شکست‌ها و اشتباهات را به عوامل بیرونی(مثل شانس، عدم همکاری دیگران و…) نسبت دهیم. بنابراین ارائه بازخورد به خصوص بازخورد انتقادی برای افراد و مدیران کار بسیار سختی است که به ظرافت و هنرمندی نیاز دارد. در این دوره با همراهی جناب آقای مهندس امیرحسین ریاحی در مورد بازخورد بیشتر می‌آموزیم، با مدل‌های ارائه بازخورد آشنا می‌شویم و خطوط قرمز در ارائه بازخورد را بررسی می‌کنیم. لازم به ذکر است که این دوره به نیاز به دانش قبلی در این مورد ندارد.

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط

بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی

بسته ارتقاء توانمندی شغلی