50% تخفیف تابستانه هم‌آموز آغاز شد.
پیشنهاد هفته

شناخت انواع سبک های رهبری

مهندس زهره الوند

مدیریت منابع انسانی

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
830,000تومان
415,000تومان
50%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

کلیات

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • سطوح رهبری، منظور سبک رهبری و منشآ قدرت رهبران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تئوری های رهبری

مشاهده محتوابستنB
 • نگاهی به رویکرد صفات و رویکرد رفتاری رهبری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مطالعات اوهایو-میشیگان/ شبکه مدیریت سبک و توان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکرد مدیریتی و اقتضایی (مدل.../ تئوری موقعیتی هرسی وبلانچارد)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تئوری هرسی بلانچارد/ تئوری مسیر-هدف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل هاوس/ تئوری تعامل رهبر-عضو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل رهبری مشارکتی وروم و یتون

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکردهای نوین به رهبری/ رهبری کاریزماتیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکردهای نوین به رهبری/ رهبری تحول گرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جعبه ابزار مهارتی مدیران برای رهبری

مشاهده محتوابستنC
 • خودآگاهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رهبری و هوش هیجانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رهبری و ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شنیدن موثر در رهبری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقشه راه تبدیل شدن به یک رهبر خوب و اثربخش1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقشه راه تبدیل شدن به یک رهبر خوب و اثربخش 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
830,000تومان
415,000تومان
50%
خرید دوره
3جلسه
4ساعت و 52 دقیقه
34فراگیر

کلیات

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • سطوح رهبری، منظور سبک رهبری و منشآ قدرت رهبران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تئوری های رهبری

مشاهده محتوابستنB
 • نگاهی به رویکرد صفات و رویکرد رفتاری رهبری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مطالعات اوهایو-میشیگان/ شبکه مدیریت سبک و توان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکرد مدیریتی و اقتضایی (مدل.../ تئوری موقعیتی هرسی وبلانچارد)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تئوری هرسی بلانچارد/ تئوری مسیر-هدف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل هاوس/ تئوری تعامل رهبر-عضو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل رهبری مشارکتی وروم و یتون

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکردهای نوین به رهبری/ رهبری کاریزماتیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکردهای نوین به رهبری/ رهبری تحول گرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جعبه ابزار مهارتی مدیران برای رهبری

مشاهده محتوابستنC
 • خودآگاهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رهبری و هوش هیجانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رهبری و ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شنیدن موثر در رهبری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقشه راه تبدیل شدن به یک رهبر خوب و اثربخش1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقشه راه تبدیل شدن به یک رهبر خوب و اثربخش 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

در محیط کاری پرنوسان، نامطمئن، پیچیده و مبهم امروز، مدیر بودن کافی نیست. شما باید واقعاً یاد بگیرید که چگونه یک رهبر باشید.


رهبران را می‌توان با معیارهای زیادی توصیف کرد اما اگر بخواهیم عملکرد آن‌ها را فقط و فقط با یک معیار بسنجیم باید به میزان تاثیری که بر افراد در سازمان می‌گذارند اشاره کنیم.


در دوره «شناخت سبک‌های رهبری» ما سعی می‌کنیم ضمن ارائه توضیحاتی در مورد رهبری و فرایند آن٬ با انواع سبک‌های رهبری آشنا شویم. این موضوع بسیار مهم است زیرا احتمالا و با توجه به پیچیدگی‌های محیط‌های کاری ما مجبوریم تغییرات چابکی بین سبک‌های مختلف رهبری را تجربه کنیم.

توضیحات

در محیط کاری پرنوسان، نامطمئن، پیچیده و مبهم امروز، مدیر بودن کافی نیست. شما باید واقعاً یاد بگیرید که چگونه یک رهبر باشید.


رهبران را می‌توان با معیارهای زیادی توصیف کرد اما اگر بخواهیم عملکرد آن‌ها را فقط و فقط با یک معیار بسنجیم باید به میزان تاثیری که بر افراد در سازمان می‌گذارند اشاره کنیم.


در دوره «شناخت سبک‌های رهبری» ما سعی می‌کنیم ضمن ارائه توضیحاتی در مورد رهبری و فرایند آن٬ با انواع سبک‌های رهبری آشنا شویم. این موضوع بسیار مهم است زیرا احتمالا و با توجه به پیچیدگی‌های محیط‌های کاری ما مجبوریم تغییرات چابکی بین سبک‌های مختلف رهبری را تجربه کنیم.