50% تخفیف تابستانه هم‌آموز آغاز شد.
پیشنهاد هفته

استراتژی قیمت گذاری

دکتر علی مریخ نژاد

بازاریابی و فروش

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
635,000تومان
317,500تومان
50%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

جلسه اول

مشاهده محتوابستنB
 • شروع تحلیل وضعیت بازار؛ شرکت و همکاران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه دوم

مشاهده محتوابستنC
 • شروع تحلیل وضعیت بازار؛ مشتری، محتوا و رقبا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه سوم

مشاهده محتوابستنD
 • ملاحظات و رویکردهای قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه چهارم

مشاهده محتوابستنE
 • رابطه قیمت و تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه پنجم

مشاهده محتوابستنF
 • استراتژی قیمت گذاری STP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه ششم

مشاهده محتوابستنG
 • انواع استراتژی های قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه هفتم

مشاهده محتوابستنH
 • انواع استراتژی قیمت ‌گذاری 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه هشتم

مشاهده محتوابستنI
 • قیمت‌گذاری تبعیضی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه نهم

مشاهده محتوابستنJ
 • تجزیه و تحلیل هزینه فرصت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه دهم

مشاهده محتوابستنA
 • جمع‌بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیوست

مشاهده محتوابستنB
 • 01

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
635,000تومان
317,500تومان
50%
خرید دوره
10جلسه
3ساعت و 9 دقیقه
23فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

جلسه اول

مشاهده محتوابستنB
 • شروع تحلیل وضعیت بازار؛ شرکت و همکاران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه دوم

مشاهده محتوابستنC
 • شروع تحلیل وضعیت بازار؛ مشتری، محتوا و رقبا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه سوم

مشاهده محتوابستنD
 • ملاحظات و رویکردهای قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه چهارم

مشاهده محتوابستنE
 • رابطه قیمت و تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه پنجم

مشاهده محتوابستنF
 • استراتژی قیمت گذاری STP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه ششم

مشاهده محتوابستنG
 • انواع استراتژی های قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه هفتم

مشاهده محتوابستنH
 • انواع استراتژی قیمت ‌گذاری 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه هشتم

مشاهده محتوابستنI
 • قیمت‌گذاری تبعیضی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه نهم

مشاهده محتوابستنJ
 • تجزیه و تحلیل هزینه فرصت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه دهم

مشاهده محتوابستنA
 • جمع‌بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیوست

مشاهده محتوابستنB
 • 01

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

قیمت‌گذاری، به عنوان یکی از اصول مهم در حوزه تجارت و اقتصاد، اهمیت بسیاری دارد. در واقع، قیمت گذاری

یک اقدام استراتژیک برای تعیین قیمت محصولات و خدمات، با هدف تعیین حداکثر سود و رقابت پذیری در بازار

می‌پردازد. قیمت‌گذاری نه تنها به عنوان یک ابزار مالی، بلکه به عنوان یک ابزار بازاریابی و ارتباط با مشتریان نیز

شناخته می‌شود.

یکی از مهم‌ترین ابعاد قیمت‌گذاری، تعیین میزان مطلوبیت محصول در بازار است. قیمت‌گذاری به طور مستقیم

بر تصمیم گیری مشتریان تأثیر می‌گذارد و می‌تواند درک کیفیت و ارزش یک محصول را توسط مشتریان را تحت

تأثیر قرار دهد. از این رو، انتخاب روش مناسب قیمت‌گذاری، مانند قیمت‌گذاری بر اساس ارزش، قیمت‌گذاری

رقابتی یا قیمت‌گذاری با توجه به هزینه، از اهمیت بالایی برخوردار است.

علاوه بر همه مواردی که گفتیم، قیمت گذاری نقش مهمی در تعیین میزان فروش و سودآوری شرکت‌ها دارد. تعیین

یک قیمت مناسب می‌تواند تأثیر مستقیمی بر درآمد و سود شرکت‌ها داشته باشد. همچنین، با توجه به اینکه

قیمت‌گذاری نقش مهمی در رقابت با سایر رقبا دارد، استفاده از استراتژیهای قیمت‌گذاری مناسب می‌تواند تأثیر

بسزایی بر توان رقابتی شرکت‌ها داشته باشد.

در نتیجه، می‌توان گفت که قیمت‌گذاری، به عنوان یک فرآیند چالش برانگیز و پیچیده، نقش حیاتی در موفقیت و

رشد شرکت‌ها در بازار دارد. انتخاب روش مناسب قیمت گذاری و تعیین قیمت های منطقی و رقابتی، از اهمیت

بالایی برخوردار است و می‌تواند به دست یافتن به اهداف مالی و بازاری شرکت ها کمک شایانی نماید.

توضیحات

قیمت‌گذاری، به عنوان یکی از اصول مهم در حوزه تجارت و اقتصاد، اهمیت بسیاری دارد. در واقع، قیمت گذاری

یک اقدام استراتژیک برای تعیین قیمت محصولات و خدمات، با هدف تعیین حداکثر سود و رقابت پذیری در بازار

می‌پردازد. قیمت‌گذاری نه تنها به عنوان یک ابزار مالی، بلکه به عنوان یک ابزار بازاریابی و ارتباط با مشتریان نیز

شناخته می‌شود.

یکی از مهم‌ترین ابعاد قیمت‌گذاری، تعیین میزان مطلوبیت محصول در بازار است. قیمت‌گذاری به طور مستقیم

بر تصمیم گیری مشتریان تأثیر می‌گذارد و می‌تواند درک کیفیت و ارزش یک محصول را توسط مشتریان را تحت

تأثیر قرار دهد. از این رو، انتخاب روش مناسب قیمت‌گذاری، مانند قیمت‌گذاری بر اساس ارزش، قیمت‌گذاری

رقابتی یا قیمت‌گذاری با توجه به هزینه، از اهمیت بالایی برخوردار است.

علاوه بر همه مواردی که گفتیم، قیمت گذاری نقش مهمی در تعیین میزان فروش و سودآوری شرکت‌ها دارد. تعیین

یک قیمت مناسب می‌تواند تأثیر مستقیمی بر درآمد و سود شرکت‌ها داشته باشد. همچنین، با توجه به اینکه

قیمت‌گذاری نقش مهمی در رقابت با سایر رقبا دارد، استفاده از استراتژیهای قیمت‌گذاری مناسب می‌تواند تأثیر

بسزایی بر توان رقابتی شرکت‌ها داشته باشد.

در نتیجه، می‌توان گفت که قیمت‌گذاری، به عنوان یک فرآیند چالش برانگیز و پیچیده، نقش حیاتی در موفقیت و

رشد شرکت‌ها در بازار دارد. انتخاب روش مناسب قیمت گذاری و تعیین قیمت های منطقی و رقابتی، از اهمیت

بالایی برخوردار است و می‌تواند به دست یافتن به اهداف مالی و بازاری شرکت ها کمک شایانی نماید.