معجون مدیریت زمان

مدیر ایران

توسعه مهارت‌های فردی

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
99,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مدیریت زمان

مشاهده محتوابستنA
 • مدیریت زمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دلایل شروع نکردن کارها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد وقت بیشتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چهار گام اولویت بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مرحله واگذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مرحله زمانبندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مرحله انجام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چرا وقت کم میاریم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزار هایی برای مدیریت زمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیوست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
99,000تومان
خرید دوره
1جلسه
1ساعت و46 دقیقه
2فراگیر

مدیریت زمان

مشاهده محتوابستنA
 • مدیریت زمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دلایل شروع نکردن کارها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد وقت بیشتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چهار گام اولویت بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مرحله واگذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مرحله زمانبندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مرحله انجام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چرا وقت کم میاریم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزار هایی برای مدیریت زمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیوست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

تا زمان را مدیریت نکنیم، نمی توانیم چیزهای دیگر را مدیریت کنیم!

حالا چطور زمان‌مان را مدیریت کنیم؟

برای اینکه بتوانیم زمان‌مان را مدیریت کنیم، به 2 بخش اصلی نیاز داریم:

1) شناخت خودمان و دلایلی که زمان‌مان را مدیریت نمی‌کنیم. 2) تکنیک‌های مدیریت زمان.

ما در دوره کاربردی «معجون مدیریت زمان»، به 4 بخش اصلی می‌پردازیم:

1 – چرا کارها را شروع نمی‌کنیم؟ (دلایل درونی عدم مدیریت زمان)

2 – چطور وقت بیشتری ایجاد کنیم؟ (تکنیک‌های مدیریت زمان)

3 – چرا وقت کم می‌آوریم؟ (شناخت سارقان زمان)

4 – ابزارهای مدیریت زمان

توضیحات

تا زمان را مدیریت نکنیم، نمی توانیم چیزهای دیگر را مدیریت کنیم!

حالا چطور زمان‌مان را مدیریت کنیم؟

برای اینکه بتوانیم زمان‌مان را مدیریت کنیم، به 2 بخش اصلی نیاز داریم:

1) شناخت خودمان و دلایلی که زمان‌مان را مدیریت نمی‌کنیم. 2) تکنیک‌های مدیریت زمان.

ما در دوره کاربردی «معجون مدیریت زمان»، به 4 بخش اصلی می‌پردازیم:

1 – چرا کارها را شروع نمی‌کنیم؟ (دلایل درونی عدم مدیریت زمان)

2 – چطور وقت بیشتری ایجاد کنیم؟ (تکنیک‌های مدیریت زمان)

3 – چرا وقت کم می‌آوریم؟ (شناخت سارقان زمان)

4 – ابزارهای مدیریت زمان

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط

بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی

بسته ارتقاء توانمندی شغلی