مالی و سرمایه گذاری

13

برترین دوره‌های مالی و سرمایه گذاری

اصول بازار سرمایه اسلامی
مهندس حمید اسلامیان

اصول بازار سرمایه اسلامی

4.3از9نفر
272
154,000 تومان
اصول بازار سرمایه اسلامی
امتیاز4.3از مجموع9نفر
مهندس حمید اسلامیان
تعداد جلسات
3جلسه
مدت زمان
5ساعت
فراگیران
272فراگیر
154,000 تومان
272
ابزارهای کلیدی مالی برای مدیران
دکتر محمد احمدی

ابزارهای کلیدی مالی برای مدیران

4.3از45نفر
1190
364,000 تومان
تعداد جلسات
5جلسه
مدت زمان
8ساعت
فراگیران
1190فراگیر
364,000 تومان
1190
تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
دکتر محمد احمدی

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

4.3از59نفر
1142
432,000 تومان
تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
امتیاز4.3از مجموع59نفر
دکتر محمد احمدی
تعداد جلسات
8جلسه
مدت زمان
12ساعت
فراگیران
1142فراگیر
432,000 تومان
1142
مبانی اقتصاد
دکتر علی ابراهیم نژاد

مبانی اقتصاد

4.1از19نفر
696
343,000 تومان
مبانی اقتصاد
امتیاز4.1از مجموع19نفر
دکتر علی ابراهیم نژاد
تعداد جلسات
9جلسه
مدت زمان
12ساعت
فراگیران
696فراگیر
343,000 تومان
696
روش های کمی مالی
دکتر محمد احمدی

روش های کمی مالی

3.5از17نفر
433
302,000 تومان
روش های کمی مالی
امتیاز3.5از مجموع17نفر
دکتر محمد احمدی
تعداد جلسات
9جلسه
مدت زمان
8ساعت
فراگیران
433فراگیر
302,000 تومان
433
مقررات اصول بازار سرمایه (کامل)
مهندس حمید اسلامیان

مقررات اصول بازار سرمایه (کامل)

4.8از11نفر
320
204,000 تومان
مقررات اصول بازار سرمایه (کامل)
امتیاز4.8از مجموع11نفر
مهندس حمید اسلامیان
تعداد جلسات
5جلسه
مدت زمان
8ساعت
فراگیران
320فراگیر
204,000 تومان
320

تمامی آموزشهای این دسته بندی

  • جدیدترین
  • پربازدید‌ترین
  • گران‌ترین
  • ارزان‌ترین