مالی و سرمایه گذاری

13

برترین دوره‌های مالی و سرمایه گذاری

اصول بازار سرمایه اسلامی
مهندس حمید اسلامیان

اصول بازار سرمایه اسلامی

4.3از9نفر
272
154,000 تومان
اصول بازار سرمایه اسلامی
امتیاز4.3از مجموع9نفر
مهندس حمید اسلامیان
تعداد جلسات
3جلسه
مدت زمان
5ساعت
فراگیران
272فراگیر
154,000 تومان
272
تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
دکتر محمد احمدی

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

4.3از58نفر
1140
432,000 تومان
تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
امتیاز4.3از مجموع58نفر
دکتر محمد احمدی
تعداد جلسات
8جلسه
مدت زمان
12ساعت
فراگیران
1140فراگیر
432,000 تومان
1140
ابزارهای کلیدی مالی برای مدیران
دکتر محمد احمدی

ابزارهای کلیدی مالی برای مدیران

4.3از45نفر
1188
364,000 تومان
تعداد جلسات
5جلسه
مدت زمان
8ساعت
فراگیران
1188فراگیر
364,000 تومان
1188
روش های کمی مالی
دکتر محمد احمدی

روش های کمی مالی

3.5از17نفر
433
302,000 تومان
روش های کمی مالی
امتیاز3.5از مجموع17نفر
دکتر محمد احمدی
تعداد جلسات
9جلسه
مدت زمان
8ساعت
فراگیران
433فراگیر
302,000 تومان
433
وبینار تحلیل اقتصاد و بازارهای مالی سال 1401
گروه آریانا

وبینار تحلیل اقتصاد و بازارهای مالی سال 1401

3.5از2نفر
150
389,000 تومان
تعداد جلسات
3جلسه
مدت زمان
6ساعت
فراگیران
150فراگیر
389,000 تومان
150
مبانی اقتصاد
دکتر علی ابراهیم نژاد

مبانی اقتصاد

4.1از19نفر
696
343,000 تومان
مبانی اقتصاد
امتیاز4.1از مجموع19نفر
دکتر علی ابراهیم نژاد
تعداد جلسات
9جلسه
مدت زمان
12ساعت
فراگیران
696فراگیر
343,000 تومان
696

تمامی آموزشهای این دسته بندی

  • جدیدترین
  • پربازدید‌ترین
  • گران‌ترین
  • ارزان‌ترین