مالی و سرمایه گذاری

13

برترین دوره‌های مالی و سرمایه گذاری

ابزارهای کلیدی مالی برای مدیران
دکتر محمد احمدی

ابزارهای کلیدی مالی برای مدیران

4.3از45نفر
1188
364,000 تومان
تعداد جلسات
5جلسه
مدت زمان
8ساعت
فراگیران
1188فراگیر
364,000 تومان
1188
روش های کمی مالی
دکتر محمد احمدی

روش های کمی مالی

3.5از17نفر
433
302,000 تومان
روش های کمی مالی
امتیاز3.5از مجموع17نفر
دکتر محمد احمدی
تعداد جلسات
9جلسه
مدت زمان
8ساعت
فراگیران
433فراگیر
302,000 تومان
433
تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
دکتر محمد احمدی

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

4.3از58نفر
1139
432,000 تومان
تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
امتیاز4.3از مجموع58نفر
دکتر محمد احمدی
تعداد جلسات
8جلسه
مدت زمان
12ساعت
فراگیران
1139فراگیر
432,000 تومان
1139
مبانی اقتصاد
دکتر علی ابراهیم نژاد

مبانی اقتصاد

4.1از19نفر
696
343,000 تومان
مبانی اقتصاد
امتیاز4.1از مجموع19نفر
دکتر علی ابراهیم نژاد
تعداد جلسات
9جلسه
مدت زمان
12ساعت
فراگیران
696فراگیر
343,000 تومان
696
مقررات اصول بازار سرمایه (کامل)
مهندس حمید اسلامیان

مقررات اصول بازار سرمایه (کامل)

4.8از11نفر
320
204,000 تومان
مقررات اصول بازار سرمایه (کامل)
امتیاز4.8از مجموع11نفر
مهندس حمید اسلامیان
تعداد جلسات
5جلسه
مدت زمان
8ساعت
فراگیران
320فراگیر
204,000 تومان
320
مقدمات امور مالی شرکتی
دکتر محمد احمدی

مقدمات امور مالی شرکتی

4.3از11نفر
505
273,000 تومان
مقدمات امور مالی شرکتی
امتیاز4.3از مجموع11نفر
دکتر محمد احمدی
تعداد جلسات
4جلسه
مدت زمان
8ساعت
فراگیران
505فراگیر
273,000 تومان
505

تمامی آموزشهای این دسته بندی

  • جدیدترین
  • پربازدید‌ترین
  • گران‌ترین
  • ارزان‌ترین