مدیریت تعمیرات و نگهداری

3

برترین دوره‌های مدیریت تعمیرات و نگهداری

نگهداری و تعمیرات بهره ور TPM
مهندس حسین توکلی

نگهداری و تعمیرات بهره ور TPM

4.7از9نفر
100
149,000 تومان
نگهداری و تعمیرات بهره ور TPM
امتیاز4.7از مجموع9نفر
مهندس حسین  توکلی
آموزش تعمیرات و نگهداری بهره ور TPM دوره الکترونیکی نگهداری و تعمیرات جامع بهره ور (TPM) در این دوره ضمن آشنایی با کلیات نگهداری و تعمیرات و معرفی مدل نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع (TPM) با شاخص های مختلف در سنجش اثربخشی سیستم های مرتبط با آن و ارزیابی و جایزه TPM آشنا می شوید.
تعداد جلسات
11جلسه
مدت زمان
12ساعت
فراگیران
100فراگیر
149,000 تومان
100
مدیریت هزینه چرخه ی عمر LCC
مهندس ایمان کمال پور

مدیریت هزینه چرخه ی عمر LCC

4.0از1نفر
46
49,000 تومان
مدیریت هزینه چرخه ی عمر LCC
امتیاز4.0از مجموع1نفر
 مهندس ایمان  کمال پور
آموزش مدیریت هزینه چرخه ی عمر LCC دوره الکترونیکی مدیریت چرخه عمر دارایی های فیزیکی (LCC) شرکت کنندگان در این دوره آموزشی خواهند آموخت که چه زمانی تجهیز جدید را خریداری نمایند، چگونه بهترین زمان تعویض تجهیز فعلی را پیدا کنند و چگونه هزینه چرخه عمر کلیه دارایی های فیزیکی را پیش بینی نمایند.
تعداد جلسات
6جلسه
مدت زمان
2ساعت
فراگیران
46فراگیر
49,000 تومان
46
آنالیز علل ریشه ای RCA
مهندس رضا آزادگان

آنالیز علل ریشه ای RCA

4.0از2نفر
53
129,000 تومان
آنالیز علل ریشه ای RCA
امتیاز4.0از مجموع2نفر
مهندس رضا آزادگان
آموزش آنالیز علل ریشه ای RCA همراه با گواهینامه آموزشی دستیابی به علل ریشه ای یک مشکل و جلوگیری از تکرار مجدد آن یا سایر مسایل مشابه، تنها در قالب یک فرایند سیستماتیک میسر است که قابل آموزش و کنترل نیز باشد.
تعداد جلسات
5جلسه
مدت زمان
8ساعت
فراگیران
53فراگیر
129,000 تومان
53