حسابداری

10

برترین دوره‌های حسابداری

انبار و حسابداری انبار راهکاران
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

انبار و حسابداری انبار راهکاران

0از0نفر
9
350,000 تومان
در دنیای رقابتی امروز، کسب و کارهایی موفق خواهند بود که در برابر تغییرات محیطی بتوانند چابکی در تصمیمگیری و عکسالعمل سریع داشته باشند. سازمانها برای این چابکی نیازمند داشتن اطلاعات درست، دقیق و به موقع در حوزههای مختلف فعالیتشان هستند. یکی از حوزههای بسیار مهمی که سازمانها باید از فرآیندهای آن اطلاع دقیقی داشته باشند، حوزه مدیریت موجودی کالا و فرآیندهای انبارداری است. موجودیهای سازمان به عنوان ارزشمندترین داراییهای یک سازمان همواره دغدغه بسیاری از مدیران مالی و بازرگانی بوده است. آنها نیازمند اطلاعات دقیقی از موجودی کالاها و ارزشگذاری کالاهای خود به صورت دقیق هستند و از طرفی بایستی بتوانند هزینههای نگهداشت و انباشت موجودی خود را کاهش دهند. در این راه، راهکارهای نرمافزاری میتواند به مدیریت و کنترل این فرآیند کمک کند. دوره آموزش الکترونیکی انبار و حسابداری انبار راهکاران، با تدریس آقای احمد پورمظفری)مدیر محصول حوزه تدارکات و لجستیک همکاران سیستم( ارائه شده است. آنچه در دوره الکترونیکی انبار و حسابداری انبار راهکاران فرا خواهید گرفت : مفاهیم پایهای مدیریت موجودی کالا فرآیندهای تعدادی ارزشگذاری کالا حسابداری موجودی کالا فرآیندهای انبارگردانی عملیات پایان سال انبار نحوه گزارشگیری در نرمافزار انبار راهکاران
تعداد جلسات
6جلسه
مدت زمان
12ساعت
فراگیران
9فراگیر
350,000 تومان
9
کارگزینی راهکاران
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

کارگزینی راهکاران

0از0نفر
5
200,000 تومان
کارگزینی راهکاران
امتیاز0از مجموع0نفر
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم
آیا سازمان شما با دغدغه ثبت و نگهداری مستندات پرسنلی، بررسی و کنترل شرایط احراز لازم جهت صدور احکام کارگزینی یا قراردادهای کاری کارکنان مواجه است؟ آیا در زمان ثبت و صدور احکام یا قراردادهای کاری کارکنان وقت زیادی رو صرف میکنید؟ یا برای محاسبه عوامل کارگزینی متناسب با نظام جبران خدمات با مشکل محاسبه عوامل مواجه میشوید و ممکن است نتوانید احکام را در زمان مناسب خود صادر کنید؟ دوره آموزش الکترونیکی کارگزینی راهکاران، با تدریس خانم لیلا متینفر)مدیر محصول سیستم سرمایه انسانی همکاران سیستم( ارائه شده است. آنچه در دوره الکترونیکی جبران خدمات راهکاران فرا خواهید گرفت : ثبت و نگهداری مستندات پرسنلی مدیریت اطلاعات کارکنان ثبت و نگهداری تغییر تاریخچه ساختار سازمانی امکان تعیین روش محاسبه عوامل حکمی به دلخواه و به تفکیک انواع گروههای استخدامی متناسب با نظام جبران خدمات امکان محاسبه خودکار عوامل حکمی امکان صدور احکام اصلاحی به صورت سیستمی شرکت در این دوره به تمام مدیران و کارشناسان حوزهی اداری توصیه میشود.
تعداد جلسات
3جلسه
مدت زمان
2ساعت
فراگیران
5فراگیر
200,000 تومان
5
دارایی ثابت راهکاران
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

دارایی ثابت راهکاران

5.0از1نفر
2
338,000 تومان
دارایی ثابت راهکاران
امتیاز5.0از مجموع1نفر
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم
دارایی های ثابت هر سازمان بخش عمدهای از دارایی های غیرجاری آن شرکت را تشکیل میدهد. در بسیاری از سازمانها چرخه اقتصادی آنها از طریق ارزش آفرینی همین دارایی ها محقق میشود. در نتیجه اطلاع به موقع از آخرین وضعیت دارایی ها میتواند در مدیریت بهینه این منابع کمک بسزایی داشته باشد. محاسبات پیچیده استهلاک، ارائه گزارشات دقیق و صدور اسناد مالیاتی مرتبط، وجود یک فرآیند سیستماتیک را اجتناب ناپذیر میکند. استفاده از یک سیستم مناسب میتواند دقت و سرعت عملیات را افزایش داده و آنها را قابل اتکا کند. دوره آموزش الکترونیکی دارایی ثابت راهکاران، با تدریس آقای امیرحسین پورعلی)مدیر محصول سیستم حوزه مالی همکاران سیستم( ارائه شده است. آنچه در دوره الکترونیکی دارایی ثابت راهکاران فرا خواهید گرفت : فرآیند ثبت ورود و خروج دارایی ها ردیابی فیزیکی دارایی ها در سازمان انجام نقل و انتقالات عملیات مالی محاسبات استهلاک حسابداری دارایی ثابت​
تعداد جلسات
6جلسه
مدت زمان
7ساعت
فراگیران
2فراگیر
338,000 تومان
2
دریافت و پرداخت راهکاران
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

دریافت و پرداخت راهکاران

0از0نفر
4
263,000 تومان
دریافت و پرداخت راهکاران
امتیاز0از مجموع0نفر
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم
روزانه حجم چشمگیری از رویدادهای مالی در سازمانها رخ میدهد که بخش قابل توجهی از آنها به نحوی بر وجوه نقد تاثیرگذار هستند. مدیریت نقدینگی در سازمانها یکی از اصلیترین دغدغههای مدیران مالی است. کنترلهای دقیق بر منابع مالی، برنامهریزیهای متناسب بر اساس اطلاعات و نظارت بر اجرای فرآیندهای مالی که منجر به ورود و خروج نقدینگی در سازمانها میشود از موضوعات مهم مدیریت مالی است. به دست آوردن اطلاعات دقیق از میزان و کیفیت نقدینگی در سازمانها برای ایجاد ذهنیتی از وضعیت نقدینگی سازمان در آینده و سیاستگذاریهای بعدی سازمان، وجود عملیات سیستماتیک دریافت و پرداخت در سازمانها را اجتنابناپذیر میکند. دوره آموزش الکترونیکی دریافت و پرداخت راهکاران، با تدریس خانم سارا کیانی)مدیر محصول حوزه دریافت و پرداخت همکاران سیستم( ارائه شده است. اگر میخواهید بدانید که دریافت و پرداخت راهکاران چطور میتواند به شما کمک کند تا منابع نقدی خود را به بهترین نحو مدیریت کنید، از اعمال کنترلهای داخلی بر وجوه اطمینان حاصل کرده و سوابق عملیات مالی را در سیستم ردیابی کنید. آنچه در دوره الکترونیکی دریافت و پرداخت راهکاران فرا خواهید گرفت : فرآیندهای اصلی دریافت و پرداخت حسابداری فرآیندها عملیات تنخواهداری و انتقال مدیریت و ردیابی وصول اسناد دریافتی تهیه صورت مغایرت بانکی حسابداری تضامین و ضمانتنامهها گزارشات کاربردی جریان وجوه نقد کاوشگر دریافت و پرداخت
تعداد جلسات
10جلسه
مدت زمان
4ساعت
فراگیران
4فراگیر
263,000 تومان
4
جبران خدمات راهکاران
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

جبران خدمات راهکاران

0از0نفر
1
225,000 تومان
جبران خدمات راهکاران
امتیاز0از مجموع0نفر
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم
یکی از مهمترین معیارهای انگیزشی کارکنان برای فعالیت موثر در سازمان، جبران خدمات است. به همین دلیل این حوزه از فعالیت های مدیریت سرمایه انسانی، برای کارکنان و مدیریت سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین بر وجود الزامات قانونی و پیچیدگی های حاکم بر نظام جبران خدمات و لزوم استفاده از نرم افزاری مناسب در این حوزه تاکید میشود. آیا در سازمان شما انواع مختلف بسته های جبران خدماتی وجود دارد؟ آیا لازم دارید که محاسبات آن ها را با دقت و اطمینان بالا در سیستم انجام دهید؟ آیا لازم دارید که فایل های قانونی را متناسب با محاسبات ماهیانه از سیستم استخراج کنید و برای سازمان های قانونی ارسال کنید؟ آیا لازم دارید که عملیات پایان سال را در سیستم انجام داده و برای کارکنانی که از سازمان شما جدا میشوند فرآیند تسویه حساب را در سیستم انجام دهید؟ دوره آموزش الکترونیکی جبران خدمات راهکاران، با تدریس خانم لیلا متینفر)مدیر محصول سیستم سرمایه انسانی همکاران سیستم( ارائه شده است. آنچه در دوره الکترونیکی جبران خدمات راهکاران فرا خواهید گرفت : تعریف انواع بسته های جبران خدماتی تعیین روش محاسبه عوامل جبران خدمات به دلخواه و به تفکیک انواع گروههای استخدامی امکان پیکربندی و صدور اسناد مالی جبران خدمات امکان انجام محاسبات معوقه جبران خدمات امکان استخراج گزارشات قانونی و مدیریتی شرکت در این دوره به تمام مدیران و کارشناسان حوزه های اداری و مالی توصیه میشود.​
تعداد جلسات
5جلسه
مدت زمان
3ساعت
فراگیران
1فراگیر
225,000 تومان
1
کاربری عمومی راهکاران
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

کاربری عمومی راهکاران

0از0نفر
1
125,000 تومان
کاربری عمومی راهکاران
امتیاز0از مجموع0نفر
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم
نسل سوم نرمافزارهای همکاران سیستم با ارائه نرمافزار تحت وب راهکاران معرفیشده است که یک سیستم ERP جامع برای پوششدهی وجوه مختلف کسب و کار سازمانها است. مشخصاً هر نرمافزاری زیرساختها و امکانات عمومی دارد که برای کار کردن هرچه بهتر با آن نرمافزار، شناخت محیط کاربری و امکانات عمومی آن ضروری به نظر میرسد. همچنین دغدغه بسیاری از مدیران و سرپرستان مبحث امنیت دادهها، تعیین میزان دسترسی کاربران به اطلاعات سیستم و گزارشگیری از این دسترسیها است. دوره آموزش الکترونیکی کاربری عمومی راهکاران، با تدریس آقای امیرحسین صادقی)مدیر محصول حوزه تدارکات و لجستیک همکاران سیستم( در 3 فصل به شرح زیر ارائه شده است: فصل اول: امکانات عمومی نرمافزار فصل دوم: اطلاعات پایه مورد نیاز در سیستمهای مختلف فصل سوم: امنیت
تعداد جلسات
3جلسه
مدت زمان
2ساعت
فراگیران
1فراگیر
125,000 تومان
1

تمامی آموزشهای این دسته بندی

  • جدیدترین
  • پربازدید‌ترین
  • گران‌ترین
  • ارزان‌ترین