حسابداری

10

برترین دوره‌های حسابداری

انبار و حسابداری انبار راهکاران
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

انبار و حسابداری انبار راهکاران

4.7از3نفر
35
350,000 تومان
در دنیای رقابتی امروز، کسب و کارهایی موفق خواهند بود که در برابر تغییرات محیطی بتوانند چابکی در تصمیمگیری و عکسالعمل سریع داشته باشند. سازمانها برای این چابکی نیازمند داشتن اطلاعات درست، دقیق و به موقع در حوزههای مختلف فعالیتشان هستند. یکی از حوزههای بسیار مهمی که سازمانها باید از فرآیندهای آن اطلاع دقیقی داشته باشند، حوزه مدیریت موجودی کالا و فرآیندهای انبارداری است. موجودیهای سازمان به عنوان ارزشمندترین داراییهای یک سازمان همواره دغدغه بسیاری از مدیران مالی و بازرگانی بوده است. آنها نیازمند اطلاعات دقیقی از موجودی کالاها و ارزشگذاری کالاهای خود به صورت دقیق هستند و از طرفی بایستی بتوانند هزینههای نگهداشت و انباشت موجودی خود را کاهش دهند. در این راه، راهکارهای نرمافزاری میتواند به مدیریت و کنترل این فرآیند کمک کند. دوره آموزش الکترونیکی انبار و حسابداری انبار راهکاران، با تدریس آقای احمد پورمظفری)مدیر محصول حوزه تدارکات و لجستیک همکاران سیستم( ارائه شده است. آنچه در دوره الکترونیکی انبار و حسابداری انبار راهکاران فرا خواهید گرفت : مفاهیم پایهای مدیریت موجودی کالا فرآیندهای تعدادی ارزشگذاری کالا حسابداری موجودی کالا فرآیندهای انبارگردانی عملیات پایان سال انبار نحوه گزارشگیری در نرمافزار انبار راهکاران
تعداد جلسات
6جلسه
مدت زمان
12ساعت
فراگیران
35فراگیر
350,000 تومان
35
دریافت و پرداخت راهکاران
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

دریافت و پرداخت راهکاران

0از0نفر
20
263,000 تومان
دریافت و پرداخت راهکاران
امتیاز0از مجموع0نفر
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم
روزانه حجم چشمگیری از رویدادهای مالی در سازمانها رخ میدهد که بخش قابل توجهی از آنها به نحوی بر وجوه نقد تاثیرگذار هستند. مدیریت نقدینگی در سازمانها یکی از اصلیترین دغدغههای مدیران مالی است. کنترلهای دقیق بر منابع مالی، برنامهریزیهای متناسب بر اساس اطلاعات و نظارت بر اجرای فرآیندهای مالی که منجر به ورود و خروج نقدینگی در سازمانها میشود از موضوعات مهم مدیریت مالی است. به دست آوردن اطلاعات دقیق از میزان و کیفیت نقدینگی در سازمانها برای ایجاد ذهنیتی از وضعیت نقدینگی سازمان در آینده و سیاستگذاریهای بعدی سازمان، وجود عملیات سیستماتیک دریافت و پرداخت در سازمانها را اجتنابناپذیر میکند. دوره آموزش الکترونیکی دریافت و پرداخت راهکاران، با تدریس خانم سارا کیانی)مدیر محصول حوزه دریافت و پرداخت همکاران سیستم( ارائه شده است. اگر میخواهید بدانید که دریافت و پرداخت راهکاران چطور میتواند به شما کمک کند تا منابع نقدی خود را به بهترین نحو مدیریت کنید، از اعمال کنترلهای داخلی بر وجوه اطمینان حاصل کرده و سوابق عملیات مالی را در سیستم ردیابی کنید. آنچه در دوره الکترونیکی دریافت و پرداخت راهکاران فرا خواهید گرفت : فرآیندهای اصلی دریافت و پرداخت حسابداری فرآیندها عملیات تنخواهداری و انتقال مدیریت و ردیابی وصول اسناد دریافتی تهیه صورت مغایرت بانکی حسابداری تضامین و ضمانتنامهها گزارشات کاربردی جریان وجوه نقد کاوشگر دریافت و پرداخت
تعداد جلسات
10جلسه
مدت زمان
4ساعت
فراگیران
20فراگیر
263,000 تومان
20
تدارکات راهکاران
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

تدارکات راهکاران

5.0از1نفر
13
288,000 تومان
تدارکات راهکاران
امتیاز5.0از مجموع1نفر
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم
همواره یکی از مسائل و موضوعات استراتژیک در هر سازمان، تامین و تدارک کالا و خدمات است. گسترش شبکه های توزیع کالا و خدمات از یک سو و تنوع تامینکنندگان و نوسان قیمت کالاها در بازار از سوی دیگر این فرآیند را پیچیده می کند. در این فرآیند افراد مختلفی همچون مدیر خرید، کارشناس خرید، حسابدار خرید و مدیران عالی رتبه سازمان نقش دارند. هر کدام از این افراد به فراخور نقش سازمانی خود دغدغه ها و نیازمندی های متنوعی دارند. مهمترین نیازمندی ها عبارتند از: جاری سازی آیین نامه معاملات در سازمان، مکانیزه کردن فرآیند تاییدات اسناد، مشاهده اسناد بازِ خرید و مشاهده اسناد بازِ هر کارشناس خرید، ارزیابی تامین کنندگان، ارائه لیست معتبری از تامین کنندگان، نحوه تسویه حساب با تامین کننده، مشاهده مانده حساب هر تامین کننده، محاسبه بهای تمام شده هر کالای خریداری شده و در نهایت انعکاس این هزینه ها در نرمافزار مالی جهت ارائه گزارشات به ذی نفعان داخلی و بیرونی. دوره آموزش الکترونیکی تدارکات راهکاران، با تدریس آقای سید حسن موسوی) مدیر محصول حوزه تدارکات و لجستیک همکاران سیستم ( در 4 فصل به شرح زیر ارائه شده است: فصل اول: مفاهیم اطلاعات پایه از جمله کارشناس خرید، تامین کننده، واحد تامین، سیاست های خرید و ارزیابی تامین کنندگان فصل دوم: عملیات خرید از جمله رویه خرید جزئی، رویه خرید استعلامی، رویه خرید قراردادی و نحوه مرجوع کردن کالا به مرجوع کننده فصل سوم: حسابداری خرید از جمله نحوه تسویه حساب با ذی نفعان، محاسبه بهای تمام شده و نحوه صدور سند حسابداری فصل چهارم: گزارشات سیستم از جمله گزارش مرور تدارکات، گزارش آنالیز بهای تمام شده، گزارش میزان خرید، گزارش مدیریت منابع تامین و کاوشگر تدارکات شرکت در این دوره به کارشناسان خرید، مدیران خرید، حسابداران خرید و کلیه افراد علاقه مند به حوزه تدارکات پیشنهاد می شود.
تعداد جلسات
4جلسه
مدت زمان
9ساعت
فراگیران
13فراگیر
288,000 تومان
13
کارگزینی راهکاران
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

کارگزینی راهکاران

0از0نفر
15
200,000 تومان
کارگزینی راهکاران
امتیاز0از مجموع0نفر
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم
آیا سازمان شما با دغدغه ثبت و نگهداری مستندات پرسنلی، بررسی و کنترل شرایط احراز لازم جهت صدور احکام کارگزینی یا قراردادهای کاری کارکنان مواجه است؟ آیا در زمان ثبت و صدور احکام یا قراردادهای کاری کارکنان وقت زیادی رو صرف میکنید؟ یا برای محاسبه عوامل کارگزینی متناسب با نظام جبران خدمات با مشکل محاسبه عوامل مواجه میشوید و ممکن است نتوانید احکام را در زمان مناسب خود صادر کنید؟ دوره آموزش الکترونیکی کارگزینی راهکاران، با تدریس خانم لیلا متینفر)مدیر محصول سیستم سرمایه انسانی همکاران سیستم( ارائه شده است. آنچه در دوره الکترونیکی جبران خدمات راهکاران فرا خواهید گرفت : ثبت و نگهداری مستندات پرسنلی مدیریت اطلاعات کارکنان ثبت و نگهداری تغییر تاریخچه ساختار سازمانی امکان تعیین روش محاسبه عوامل حکمی به دلخواه و به تفکیک انواع گروههای استخدامی متناسب با نظام جبران خدمات امکان محاسبه خودکار عوامل حکمی امکان صدور احکام اصلاحی به صورت سیستمی شرکت در این دوره به تمام مدیران و کارشناسان حوزهی اداری توصیه میشود.
تعداد جلسات
3جلسه
مدت زمان
2ساعت
فراگیران
15فراگیر
200,000 تومان
15
فروش راهکاران
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

فروش راهکاران

5.0از1نفر
11
350,000 تومان
فروش راهکاران
امتیاز5.0از مجموع1نفر
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم
فضای رقابتی و متغیر کسب و کار موقعیتی را پیش روی سازمان ها قرار می دهد که هرچه انعطاف سازمان ها در قبال این تغییرات بیشتر باشد، میتوانند نقش پررنگتر و سهم بیشتری را در این فضای رقابتی داشته باشند. کسب و کار فروش با موضوعاتی از قبیل تعدد رقبا، پراکندگی جغرافیایی مشتریان، فرآیندهای متنوع فروش و برگشت از فروش، هزینه های بالای فروش و بازاریابی، هزینههای بالای لجستیک و توزیع و همچنین لزوم نظارت بر عملکرد کارکنان مواجه است. در پاسخ به این نیازها، سازمانها نیازمند راهکاری جامع و منعطف هستند. در این راستا، راهکار فروش همکاران سیستم، سیاستگذاری و اجرای فرآیندهای فروش به مشتریان را متناسب با نیازهای کسب و کار فراهم میکند، با یکپارچگی با سایر سیستمها به فرآیند کار سرعت میبخشد، زمان دریافت سفارش تا تحویل محصولات را به شکل چشمگیری کاهش میدهد و میتواند باعث افزایش رضایت مشتریان سازمان گردد. الگوهای ارزیابی متنوعی را در تعامل با فروشندگان در اختیار سازمان قرار میدهد و کنترل کاملی را بر عملکرد فروشندگان فراهم میکند و در نهایت با امکانات گزارشگری و تحلیل فرآیندها به سازمان ها کمک میکند تا به دید جامعی از شرکت و وضعیت فروش دست پیدا کنند و بتوانند درست، دقیق و به موقع تصمیم بگیرند. دوره آموزش الکترونیکی فروش راهکاران، با تدریس آقای رضا مهرآرین)مدیر محصول حوزه فروش و پخش همکاران سیستم( در 5 فصل به شرح زیر ارائه شده است: فصل اول: مفاهیم پایه سیستم فروش فصل دوم: سیاستگذاری فروش و تعریف انواع سیاستهای فروش فصل سوم: فرآیندهای فروش و برگشت از فروش و ثبت اسناد مختلف سیستم فروش فصل چهارم: مدیریت حساب مشتریان، مدیریت مطالبات و حسابداری اسناد فروش فصل پنجم: گزارشات کاربردی و کاوشگر سیستم فروش
تعداد جلسات
5جلسه
مدت زمان
12ساعت
فراگیران
11فراگیر
350,000 تومان
11
دفترکل راهکاران
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

دفترکل راهکاران

0از0نفر
10
225,000 تومان
دفترکل راهکاران
امتیاز0از مجموع0نفر
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم
با توسعه تکنولوژی و رشد روزافزون فعالیتهای اقتصادی سازمانها از یک سو نیازمند نرمافزارهایی هستند که بتوان اطلاعات مالی را به شکل سریع و کارآمد ثبت و طبقهبندی کرده و به آنها در مدیریت بهینه منابع سازمان کمک کند. همچنین اطلاعات سیستمهای مختلف مثل دریافت و پرداخت، دارایی ثابت، انبار و فروش را به صورت منسجم و یکپارچه جمعآوری کند. از سوی دیگر الزامات قانونی سازمانها را موظف کرده است تا گزارشات مختلف اعم از گزارش دفاتر روزنامه و کل، اظهارنامه مالیاتی و گزارش خرید و فروش فصلی را در قالب مشخص به مراجع ذیربط ارسال کنند. دوره آموزش الکترونیکی دفتر کل راهکاران، با تدریس آقای یاسر صفری مصمم) کارشناس ارشد حوزه مالی همکاران سیستم( در 5 فصل به شرح زیر ارائه شده است: فصل اول: اطلاعات پایه و تعریف ساختار حسابها فصل دوم: ثبت انواع سند حسابداری فصل سوم: عملیات پایان سال فصل چهارم: انواع گزارشات فصل پنجم: تهیه اظهارنامه مالیاتی و گزارش خرید و فروش فصلی
تعداد جلسات
6جلسه
مدت زمان
3ساعت
فراگیران
10فراگیر
225,000 تومان
10

تمامی آموزشهای این دسته بندی

  • جدیدترین
  • پربازدید‌ترین
  • گران‌ترین
  • ارزان‌ترین