حسابداری

10

برترین دوره‌های حسابداری

انبار و حسابداری انبار راهکاران
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

انبار و حسابداری انبار راهکاران

4.3از4نفر
40
350,000 تومان
در دنیای رقابتی امروز، کسب و کارهایی موفق خواهند بود که در برابر تغییرات محیطی بتوانند چابکی در تصمیمگیری و عکسالعمل سریع داشته باشند. سازمانها برای این چابکی نیازمند داشتن اطلاعات درست، دقیق و به موقع در حوزههای مختلف فعالیتشان هستند. یکی از حوزههای بسیار مهمی که سازمانها باید از فرآیندهای آن اطلاع دقیقی داشته باشند، حوزه مدیریت موجودی کالا و فرآیندهای انبارداری است. موجودیهای سازمان به عنوان ارزشمندترین داراییهای یک سازمان همواره دغدغه بسیاری از مدیران مالی و بازرگانی بوده است. آنها نیازمند اطلاعات دقیقی از موجودی کالاها و ارزشگذاری کالاهای خود به صورت دقیق هستند و از طرفی بایستی بتوانند هزینههای نگهداشت و انباشت موجودی خود را کاهش دهند. در این راه، راهکارهای نرمافزاری میتواند به مدیریت و کنترل این فرآیند کمک کند. دوره آموزش الکترونیکی انبار و حسابداری انبار راهکاران، با تدریس آقای احمد پورمظفری)مدیر محصول حوزه تدارکات و لجستیک همکاران سیستم( ارائه شده است. آنچه در دوره الکترونیکی انبار و حسابداری انبار راهکاران فرا خواهید گرفت : مفاهیم پایهای مدیریت موجودی کالا فرآیندهای تعدادی ارزشگذاری کالا حسابداری موجودی کالا فرآیندهای انبارگردانی عملیات پایان سال انبار نحوه گزارشگیری در نرمافزار انبار راهکاران
تعداد جلسات
6جلسه
مدت زمان
12ساعت
فراگیران
40فراگیر
350,000 تومان
40
دریافت و پرداخت راهکاران
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

دریافت و پرداخت راهکاران

0از0نفر
23
263,000 تومان
دریافت و پرداخت راهکاران
امتیاز0از مجموع0نفر
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم
روزانه حجم چشمگیری از رویدادهای مالی در سازمانها رخ میدهد که بخش قابل توجهی از آنها به نحوی بر وجوه نقد تاثیرگذار هستند. مدیریت نقدینگی در سازمانها یکی از اصلیترین دغدغههای مدیران مالی است. کنترلهای دقیق بر منابع مالی، برنامهریزیهای متناسب بر اساس اطلاعات و نظارت بر اجرای فرآیندهای مالی که منجر به ورود و خروج نقدینگی در سازمانها میشود از موضوعات مهم مدیریت مالی است. به دست آوردن اطلاعات دقیق از میزان و کیفیت نقدینگی در سازمانها برای ایجاد ذهنیتی از وضعیت نقدینگی سازمان در آینده و سیاستگذاریهای بعدی سازمان، وجود عملیات سیستماتیک دریافت و پرداخت در سازمانها را اجتنابناپذیر میکند. دوره آموزش الکترونیکی دریافت و پرداخت راهکاران، با تدریس خانم سارا کیانی)مدیر محصول حوزه دریافت و پرداخت همکاران سیستم( ارائه شده است. اگر میخواهید بدانید که دریافت و پرداخت راهکاران چطور میتواند به شما کمک کند تا منابع نقدی خود را به بهترین نحو مدیریت کنید، از اعمال کنترلهای داخلی بر وجوه اطمینان حاصل کرده و سوابق عملیات مالی را در سیستم ردیابی کنید. آنچه در دوره الکترونیکی دریافت و پرداخت راهکاران فرا خواهید گرفت : فرآیندهای اصلی دریافت و پرداخت حسابداری فرآیندها عملیات تنخواهداری و انتقال مدیریت و ردیابی وصول اسناد دریافتی تهیه صورت مغایرت بانکی حسابداری تضامین و ضمانتنامهها گزارشات کاربردی جریان وجوه نقد کاوشگر دریافت و پرداخت
تعداد جلسات
10جلسه
مدت زمان
4ساعت
فراگیران
23فراگیر
263,000 تومان
23
جبران خدمات راهکاران
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

جبران خدمات راهکاران

4.0از1نفر
11
225,000 تومان
جبران خدمات راهکاران
امتیاز4.0از مجموع1نفر
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم
یکی از مهمترین معیارهای انگیزشی کارکنان برای فعالیت موثر در سازمان، جبران خدمات است. به همین دلیل این حوزه از فعالیت های مدیریت سرمایه انسانی، برای کارکنان و مدیریت سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین بر وجود الزامات قانونی و پیچیدگی های حاکم بر نظام جبران خدمات و لزوم استفاده از نرم افزاری مناسب در این حوزه تاکید میشود. آیا در سازمان شما انواع مختلف بسته های جبران خدماتی وجود دارد؟ آیا لازم دارید که محاسبات آن ها را با دقت و اطمینان بالا در سیستم انجام دهید؟ آیا لازم دارید که فایل های قانونی را متناسب با محاسبات ماهیانه از سیستم استخراج کنید و برای سازمان های قانونی ارسال کنید؟ آیا لازم دارید که عملیات پایان سال را در سیستم انجام داده و برای کارکنانی که از سازمان شما جدا میشوند فرآیند تسویه حساب را در سیستم انجام دهید؟ دوره آموزش الکترونیکی جبران خدمات راهکاران، با تدریس خانم لیلا متینفر)مدیر محصول سیستم سرمایه انسانی همکاران سیستم( ارائه شده است. آنچه در دوره الکترونیکی جبران خدمات راهکاران فرا خواهید گرفت : تعریف انواع بسته های جبران خدماتی تعیین روش محاسبه عوامل جبران خدمات به دلخواه و به تفکیک انواع گروههای استخدامی امکان پیکربندی و صدور اسناد مالی جبران خدمات امکان انجام محاسبات معوقه جبران خدمات امکان استخراج گزارشات قانونی و مدیریتی شرکت در این دوره به تمام مدیران و کارشناسان حوزه های اداری و مالی توصیه میشود.​
تعداد جلسات
5جلسه
مدت زمان
3ساعت
فراگیران
11فراگیر
225,000 تومان
11
دارایی ثابت راهکاران
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

دارایی ثابت راهکاران

5.0از2نفر
11
338,000 تومان
دارایی ثابت راهکاران
امتیاز5.0از مجموع2نفر
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم
دارایی های ثابت هر سازمان بخش عمدهای از دارایی های غیرجاری آن شرکت را تشکیل میدهد. در بسیاری از سازمانها چرخه اقتصادی آنها از طریق ارزش آفرینی همین دارایی ها محقق میشود. در نتیجه اطلاع به موقع از آخرین وضعیت دارایی ها میتواند در مدیریت بهینه این منابع کمک بسزایی داشته باشد. محاسبات پیچیده استهلاک، ارائه گزارشات دقیق و صدور اسناد مالیاتی مرتبط، وجود یک فرآیند سیستماتیک را اجتناب ناپذیر میکند. استفاده از یک سیستم مناسب میتواند دقت و سرعت عملیات را افزایش داده و آنها را قابل اتکا کند. دوره آموزش الکترونیکی دارایی ثابت راهکاران، با تدریس آقای امیرحسین پورعلی)مدیر محصول سیستم حوزه مالی همکاران سیستم( ارائه شده است. آنچه در دوره الکترونیکی دارایی ثابت راهکاران فرا خواهید گرفت : فرآیند ثبت ورود و خروج دارایی ها ردیابی فیزیکی دارایی ها در سازمان انجام نقل و انتقالات عملیات مالی محاسبات استهلاک حسابداری دارایی ثابت​
تعداد جلسات
6جلسه
مدت زمان
7ساعت
فراگیران
11فراگیر
338,000 تومان
11
تدارکات راهکاران
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

تدارکات راهکاران

5.0از1نفر
15
288,000 تومان
تدارکات راهکاران
امتیاز5.0از مجموع1نفر
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم
همواره یکی از مسائل و موضوعات استراتژیک در هر سازمان، تامین و تدارک کالا و خدمات است. گسترش شبکه های توزیع کالا و خدمات از یک سو و تنوع تامینکنندگان و نوسان قیمت کالاها در بازار از سوی دیگر این فرآیند را پیچیده می کند. در این فرآیند افراد مختلفی همچون مدیر خرید، کارشناس خرید، حسابدار خرید و مدیران عالی رتبه سازمان نقش دارند. هر کدام از این افراد به فراخور نقش سازمانی خود دغدغه ها و نیازمندی های متنوعی دارند. مهمترین نیازمندی ها عبارتند از: جاری سازی آیین نامه معاملات در سازمان، مکانیزه کردن فرآیند تاییدات اسناد، مشاهده اسناد بازِ خرید و مشاهده اسناد بازِ هر کارشناس خرید، ارزیابی تامین کنندگان، ارائه لیست معتبری از تامین کنندگان، نحوه تسویه حساب با تامین کننده، مشاهده مانده حساب هر تامین کننده، محاسبه بهای تمام شده هر کالای خریداری شده و در نهایت انعکاس این هزینه ها در نرمافزار مالی جهت ارائه گزارشات به ذی نفعان داخلی و بیرونی. دوره آموزش الکترونیکی تدارکات راهکاران، با تدریس آقای سید حسن موسوی) مدیر محصول حوزه تدارکات و لجستیک همکاران سیستم ( در 4 فصل به شرح زیر ارائه شده است: فصل اول: مفاهیم اطلاعات پایه از جمله کارشناس خرید، تامین کننده، واحد تامین، سیاست های خرید و ارزیابی تامین کنندگان فصل دوم: عملیات خرید از جمله رویه خرید جزئی، رویه خرید استعلامی، رویه خرید قراردادی و نحوه مرجوع کردن کالا به مرجوع کننده فصل سوم: حسابداری خرید از جمله نحوه تسویه حساب با ذی نفعان، محاسبه بهای تمام شده و نحوه صدور سند حسابداری فصل چهارم: گزارشات سیستم از جمله گزارش مرور تدارکات، گزارش آنالیز بهای تمام شده، گزارش میزان خرید، گزارش مدیریت منابع تامین و کاوشگر تدارکات شرکت در این دوره به کارشناسان خرید، مدیران خرید، حسابداران خرید و کلیه افراد علاقه مند به حوزه تدارکات پیشنهاد می شود.
تعداد جلسات
4جلسه
مدت زمان
9ساعت
فراگیران
15فراگیر
288,000 تومان
15
دفترکل راهکاران
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

دفترکل راهکاران

0از0نفر
10
225,000 تومان
دفترکل راهکاران
امتیاز0از مجموع0نفر
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم
با توسعه تکنولوژی و رشد روزافزون فعالیتهای اقتصادی سازمانها از یک سو نیازمند نرمافزارهایی هستند که بتوان اطلاعات مالی را به شکل سریع و کارآمد ثبت و طبقهبندی کرده و به آنها در مدیریت بهینه منابع سازمان کمک کند. همچنین اطلاعات سیستمهای مختلف مثل دریافت و پرداخت، دارایی ثابت، انبار و فروش را به صورت منسجم و یکپارچه جمعآوری کند. از سوی دیگر الزامات قانونی سازمانها را موظف کرده است تا گزارشات مختلف اعم از گزارش دفاتر روزنامه و کل، اظهارنامه مالیاتی و گزارش خرید و فروش فصلی را در قالب مشخص به مراجع ذیربط ارسال کنند. دوره آموزش الکترونیکی دفتر کل راهکاران، با تدریس آقای یاسر صفری مصمم) کارشناس ارشد حوزه مالی همکاران سیستم( در 5 فصل به شرح زیر ارائه شده است: فصل اول: اطلاعات پایه و تعریف ساختار حسابها فصل دوم: ثبت انواع سند حسابداری فصل سوم: عملیات پایان سال فصل چهارم: انواع گزارشات فصل پنجم: تهیه اظهارنامه مالیاتی و گزارش خرید و فروش فصلی
تعداد جلسات
6جلسه
مدت زمان
3ساعت
فراگیران
10فراگیر
225,000 تومان
10

تمامی آموزشهای این دسته بندی

  • جدیدترین
  • پربازدید‌ترین
  • گران‌ترین
  • ارزان‌ترین