زبان های خارجی

4

برترین دوره‌های زبان های خارجی

گرامر زبان انگلیسی (کامل)
سلاله برهلیا

گرامر زبان انگلیسی (کامل)

4.8از15نفر
1019
180,000 تومان
گرامر زبان انگلیسی (کامل)
امتیاز4.8از مجموع15نفر
سلاله برهلیا
تعداد جلسات
12جلسه
مدت زمان
16ساعت
فراگیران
1019فراگیر
180,000 تومان
1019
یادگیری لغات زبان (Master Vocab)
مهندس امین کریمی

یادگیری لغات زبان (Master Vocab)

3.7از12نفر
646
77,000 تومان
یادگیری لغات زبان (Master Vocab)
امتیاز3.7از مجموع12نفر
مهندس امین  کریمی
تعداد جلسات
5جلسه
مدت زمان
4ساعت
فراگیران
646فراگیر
77,000 تومان
646
آمادگی آزمون تافل (TOEFL)
محسن خوش اخلاق

آمادگی آزمون تافل (TOEFL)

3.7از3نفر
173
243,000 تومان
آمادگی آزمون تافل (TOEFL)
امتیاز3.7از مجموع3نفر
محسن خوش اخلاق
تعداد جلسات
5جلسه
مدت زمان
16ساعت
فراگیران
173فراگیر
243,000 تومان
173
آمادگی آزمون GRE
مهندس امین کریمی

آمادگی آزمون GRE

3.9از9نفر
141
262,000 تومان
آمادگی آزمون GRE
امتیاز3.9از مجموع9نفر
مهندس امین  کریمی
تعداد جلسات
6جلسه
مدت زمان
16ساعت
فراگیران
141فراگیر
262,000 تومان
141