50 درصد تخفیف دوره های توسعه مهارت های فردی هم‌آموز