پیتر شیف
مترجم: سهند حمزه‌ئی
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
پیتر دیوید شف یک بروکر سرمایه‌‌گذاری، نویسنده و صاحبنظر امور مالی اهل ایالات متحده آمریکا است.