50 درصد تخفیف دوره های توسعه مهارت های فردی هم‌آموز
حسین رحمان
مدیرعامل و موسس Jawbone
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
حسین رحمانمدیرعامل و موسس Jawboneیکی از بزرگترین شرکت های گجت های پوشیدنی و سلامت او توانسته خود را در سال 2005 به عنوان یکی از رهبران تکنولوژی گجت های پوشیدنی معرفی کند و بیش از 40 کنفرانس در زمینه راه اندازی تکنولوژی های پوشیدنی در TED, DLD, LeWeb, D Keynoted و .. داشته است. همچنین در سال 2014 به عنوان 100 مرد پرنفوذ اقتصادی از مجله تایم انتخاب شد.