50% تخفیف تابستانه هم‌آموز آغاز شد.
Keith Rabois
کارآفرین و سرمایه گذار
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
Keith Rabois - کارآفرین و سرمایه گذاردر حال حاضر مشاور کسب و کار دانشگاه حقوق هاروارد است.او یکی از سرمایه گذاران و ایده پردازان اولیه کسب و کار موفق PayPal بوده است.از جمله شرکت های موفقی که Keight Rabois در آنها همکاری و سرمایه گذاری کرده است Khosla - Square - Slide - Linkedin می باشد.ایده ها و تصمیمات استراتژیک او باعث پیشرفت و سود چشمگیر این استارتاپ ها طی چند سال اخیر شده است.