مهندس فرزین فردیس
مدرس دانشگاه و مدیرعامل گروه صنعتی پارس سامان
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
خلاصه اجرایی :
بر این باورم که تلاش توام با انگیزه، خود بزرگترین موهبت الهی است. زیرا انسان در مبارزه، گاهی می برد و گاهی چیزی فرا می گیرد. این باور را بزرگترین لطف خداوند در حق خود می دانم و همواره سعی داشته ام تا با سخت کوشی و استفاده از توانمندی هایی که در من به ودیعه نهاده است، بهترین عملکرد خود را در هر مسئوولیتی داشته باشم. 
بارزترین ویژگی من، عشق و علاقه وافر به یادگیری و کسب تجربه است تا بوسیله این دانش و تجربه، هم خود منشا اثر باشم و هم این تجربیات را به دیگران منتقل کنم. به رفتار از روی تکرار و عادت خو نگرفته ام و همواره سعی داشته ام ضمن استفاده از تجربیات گذشتگان، سبک منحصر به فرد خود را با درایت و منطق انتخاب نمایم و متفاوت باشم. بر این باورم که برای پیشی گرفتن از دیگران، تنها تندتر راه پیمودن موثر نیست؛ بلکه یافتن راهی میان بر، برای حل بهتر مساله نیز بسیار موثر است.
علیرغم آنکه تحصیلات و تجربیات اجرایی خود را در حیطه مهندسی آغاز نمودم، ترجیح دادم که سریعا راه خود را در ادامه تحصیل و کار به سمت مدیریت سوق دهم. این تصمیم از این رو بوده