مهندس مزدک عبائی
مشاور و مدرس مدیریت پروژه
2

دوره

2

کارآموز

درباره مدرس
مزدک عبائی كارشناس ارشد مهندسي و مديريت ساخت (دانشگاه تهران) كارشناس مهندسي عمران (دانشگاه صنعتي شريف) دارای گواهی‌نامه PMI-PMP از PMI دارای گواهی‌نامه PMI-PBA از PMI مشاور و دستیار رییس هیات مدیره شرکت کیسون مشاور و مدرس مدیریت پروژه و مدیریت قراردادها مدیر سابق PMO در شرکت های کیسون و مهاب قدسمدیر سابق دفتر هماهنگی خدمات مدیریت شرکت سابیر مدیر سابق برنامه ریزی و تعالی سازمانی شرکت تهران جنوب سابقه تدريس در بيش از ۱۸۰ دوره و كارگاه آموزشي در زمينه‌هاي مديريت پروژه، مدیریت قراردادها و دعاوی، تعالي مديريت پروژه و مهندسي‌ ارزش مشاور / کارشناس مدیریت پروژه، توسعه کسب و کار، مدیریت قراردادها و مدیریت ساخت در:بانک اقتصاد نوینبنياد مستضعفان انقلاب اسلاميسازمان مديريت و برنامه‌ريزي (سابق)مگفاآتكمپتاواديد طرحكاني‌كاوان شرقگروه NEXAوزارت راه‌ و ترابري (سابق)برج‌هاي دوقلوي تهران (گلباران سابق)وزارت راه و شهرسازیمهندسان مشاور آوند طرحنسیم سلامت پاسارگاد (و خاتم)