تخفیف ۴٠ درصدی هم‌آموز برای پربار شدن روزهای همدلی
Kirsty Nathoo
شریک تجاری Y Combinator
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
Kirsty Nathooشریک تجاری Y Combinator تولید نرم افزار خلیج سان فرانسیسکو در Area Computer. تحصیلات در دانشگاه PWC