مهندس رضا آتش فراز
مشاور، مدرس و فعال حوزه مدیریت پروژه
2

دوره

2

کارآموز

درباره مدرس
مهندس رضا آتش فراز تألیف و ترجمه 10 کتاب تخصصی در زمینه مدیریت پروژهمشاور، مدرس و مؤلف کتاب های تخصصی در زمینه مدیریت پروژهسابقه تدریس بیش از 200 دوره آموزشی در زمینه مدیریت پروژهکارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه شهید بهشتیدارای مدرک مدیریت پروژه حرفه¬ای (PMP) از موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI)سابقه ارائه خدمات مشاوره مدیریت پروژه در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی، نیرو، صنایع، راه و ساختمان