مهندس وحید آزادمنش
مشاور و مدرس مديريت پروژه در صنعت و دانشگاه
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
مهندس وحید آزادمنش
International MBA از دانشگاه كارلتون كانادا
عضو تيّم ويرايش سوم استاندارد پورتفوليو PMI
داراي ٥ مدرك حرفه ايي مديريت پروژه
PfMP-PMP-SP-RMP-PBA