مهندس میرهادی رادی
مدیر ارشد بازاریابی
2

دوره

2

کارآموز

درباره مدرس
​مدیر گروه بازاریابی دیجیتال و تحلیل بازار دفتر پنتد دانشگاه صنعتی شریفمدیر ارشد بازاریابی شرکت ویراتکمشاور و مدرس بازاریابی دیجیتالفارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر و MBA دانشگاه صنعتی شریف