مهندس میرهادی رادی
مدیر ارشد بازاریابی
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
مدیر گروه بازاریابی دیجیتال و تحلیل بازار دفتر پنتد دانشگاه صنعتی شریف
مدیر ارشد بازاریابی شرکت ویراتک 
مشاور و مدرس بازاریابی دیجیتال 
فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر و MBA دانشگاه صنعتی شریف