مهندس میرهادی رادی
مدیر ارشد بازاریابی
0

دوره

0

کارآموز

درباره مدرس
مدیر گروه بازاریابی دیجیتال و تحلیل بازار دفتر پنتد دانشگاه صنعتی شریف مدیر ارشد بازاریابی شرکت ویراتک مشاور و مدرس بازاریابی دیجیتال فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر و MBA دانشگاه صنعتی شریف
دوره‌های مدرس