دکتر محمد احمدی
مشاور و مدرس مالی و سرمایه گذاری
4

دوره

4

کارآموز

درباره مدرس
دکتر محمد احمدی مشاور و مدرس دوره های مالی و سرمایه گذاری است. از زمینه های کاری وی می توان به ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها و بررسی گزینه های سرمایه گذاری اشاره نمود. وی کاندیدای سطح نهایی آزمون تحلیلگری مالی (CFA) و مولف چندین کتاب در حوزه مالی و سرمایه گذاری است. همچنین دارای دکترای مالی از دانشگاه تهران است.