دکتر مجتبی لشکربلوکی
مدرس استراتژی، مشاور وزیر اقتصاد در حوزه مدیریت استراتژيک
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
دکتر مجتبی لشکربلوکی دانش آموخته صنعتی شریف و شهید بهشتی در رشته های مهندسی صنایع و مدیریت استراتژيک است. وی هم اکنون مشاور وزیر اقتصاد در حوزه مدیریت استراتژيک و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران (ایفیک) است و همچنین عضو هیات علمی مدعو دانشگاه صنعتی شریف است. علاوه بر این دانشگاه وی سابقه هفت ترم تدریس در دانشگاه های امیرکبیر، تهران، علوم اقتصادی و ... را دارد. تجربه حضور وی در بیش از 35 پروژه سیاست گذاری، برنامه ریزی استراتژيک، مهندسی سازمان و... از وی مشاور و مدرسی توانمند و عملگرا ساخته است. وی در حال تئوری پردازی در زمینه مدیریت استراتژيک معطوف به عمل و زمان واقعی (Real Time) است. تا کنون از وی سه سه کتاب و بیش از 14 مقاله معتبر منتشر شده است.