مهندس پیام نورصالحی
مدرس کالج بازاریابی کمبریج، مشاور بازاریابی
2

دوره

2

کارآموز

درباره مدرس
اصول بازاریابی، بازاریابی ذینفعان، تحقیقات بازاریابی، آنالیز محیط بازار، تهیه طرح کسب وکار
فارغ التحصیل MBA از دانشکده فنی دانشگاه تهرانکارشناس مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران
مدیر مرکز مدیریت بازاریابی گروه پژوهشی صنعتی آریانامدیر پروژه های مشاوره مدیریت در سازمان های دولتی و خصوصی
عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آزاد سریرامدرس بین المللی Cambridge Marketing College انگلستان