علیرضا تفرشی
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
علیرضا تفرشی مطلق دکترای تخصصی مدیریت تولید و عملیات از دانشگاه علامه طباطبایی تهران سابقه همکاری مستقیم و غیر مستقیم با ۲۰۰ شرکت پژوهشگر،سخنران و مشاور مهارت های نرم در سازمان ها، کوچینگ، هوش هیجانی، رفتارشناسی با مدل دیسک، رهبری، کارتیمی، مدیریت تعارضات، حل مسئله، تصمیم گیری، تفکرسیستمی، استعدادیابی مبتنی بر نقاط قوت ، شخصیت شناسی با مدل نئو همچنین مشاور جذب و استخدام و ارزیابی در سازمان ها.