فرشته ایران نژاد
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
دارای مدرک اجرای صحنه از جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران عضو باشگاه ایران مجری (مجریان صحنه ی ایران) رتبه ی 3وم مسابقات کشوری سخنرانی تریبون مدرس اصول سخنوی، مهارت های کلامی؛ ارتباطات و سخنرانی برگزاری دوره های آموزشی در شهرهای کرمان، مشهد، اهواز و تهران برگزاری سمینار آموزش سخنرانی در دانشگاه تهران مدرس دوره های مدت دار سخنرانی و فن بیان دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران برگزاری کارگاه های متعدد در زمینه ارتباطات کلامی