محمد مهدی بهزاد
کارآفرین حوزه گردشگری
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
کار آفرین و فعال حوزه گردشگری از سال 1391 در شهر های دبی و گرجستان و دبی دانش پژوه بازاریابی دانشگاه تهران مشاور کسب و کار و خدمات گردشگری