محمد مهدی بهزاد
کارآفرین حوزه گردشگری
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
فارغ التحصيل رشته بازاريابى از دانشگاه تهران
كارآفرين صنعت گردشگرى با سابقه فعاليت در دبى، گرجستان و ايران.
مدرس بازاريابى در موسسات مجاز وزارت گردشگرى