مهدی حسینی
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف و فعال و علاقه مند حوزه مالی و سرمایه گذاری. Equity researcher با تمرکز بر صنعت بیمه- معامله گر بازارهای آتی- CFA program candidate