حسین رضازاده
مدرس دانشگاه
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
- فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش سيستمهاي اطلاعاتي مديريت (MIS) از دانشگاه تهران در سال 1382

- بیش از 20 سال سابقه کار اجرایی در حوزه های بیمه، آموزش، پژوهش، نظام پیشنهادات، ارزیابی عملکرد، کانون ارزیابی و مدیریت

- مدرس دانشگاه

 - برگزاری بیش از 200 کارگاه آموزشی برای سازمانها و شرکتهای مختلف در بخشهای خدماتی، تولیدی و بخش خصوصی و دولتی

-  دارای گواهینامه تدریس در نظام آموزش کارکنان دولت از مرکز آموزش مدیریت دولتی

-ارزیاب کانون های ارزیابی