سلاله برهلیا
مترجم و مدرس زبان انگلیسی
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
مدرس دوره های مکالمه آکادمی زبان سفیر گفتمان مدرس زبان انگلیسی در سطوح تخصصی و پیشرفته در آکادمی زبان سفیر گفتمان مدرس دوره های مکالمه در موسسه علوم و فنون کیش مترجم همزمان در هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت مترجم اسناد و متون حقوقی