دکتر ناصر عسگری
2

دوره

2

کارآموز

درباره مدرس
دکتر ناصر عسگری، دانش‌آموخته دکتری رشته مدیریت دولتی از دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه، مشاور و مدرس رشته مدیریت، عضو هیئت تحریریه و هیئت داوران چند نشریه علمی-پژوهشی و مدرس دوره‌های آمادگی دکتری و کارشناسی ارشد.