دکتر حمید فرید
مشاور و مدرس درس زبان در كنكور ارشد و دكتري
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
Senior Proficiency in English از کانون زبان ايران با درجه ي عالي در سال 1382
کارشناسي زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه تهران (1387-1383)
کارشناسي ارشد مديريت کارآفريني دانشگاه تهران (1391-1388)
Ph.D. c مديريت کارآفريني، دانشگاه تهران (1397-1392)
نويسنده ي فلش کارت هاي زبان DLM، انتشارات تبلور دانش، 1388
کتاب درک مطلب زبان، انتشارات تبلور دانش، 1388
کتاب گرامر کنکور ارشد، انتشارات تبلور دانش، 1388
8 آزمون شبيه سازي آزمون MBA، انتشارات نگاه دانش، 1392
8 آزمون شبيه سازي آزمون ارشد مديريت، انتشارات نگاه دانش، 1392
تدريس در مرکز آموزش هاي آزاد دانشگاه تهران (87-1383)
تدريس آمادگی آزمون‏های ارشد و دکتری از سال 1385در موسسات مدرسان شريف، ماهان، و اکنون انحصارا در موسسه‏ ی آموزش عالی پژوهش