50 درصد تخفیف دوره های مدیریت پروژه هم‌آموز
Dr. Matt McGarrity
استاد دانشکده ارتباطات دانشگاه واشنگتن
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
دکتر مت مک گریتی یک سخنران حرفه ای در دانشکده ارتباطات دانشگاه واشنگتن است. او تا کنون دوره های متعددی در زمینه سخنرانی در جمع، استدلال و انتقاد و ارتباطات برگزار کرده و دارای مقالات متعددی در این حوزه است.http://www.com.washington.edu/mcgarrity