50 درصد تخفیف دوره های مدیریت پروژه هم‌آموز
امین بهمنش
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
تحصیلات • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران مدارک حرفه ای بازار سرمایه • مدیریت سبد اوراق بهادار • تحلیلگری بازرا سرمایه • اصول بازار سرمایه • مدیریت نهادهای بازار سرمایه • کارشناسی عرضه و پذیرش • معامله گری(اوراق تامین مالی، ابزار مشتقه، بورس کالا و انرژِی) سوابق کاری • تحلیلگر بازار سرمایه از سال 1391 تاکنون • عضو هیئت مدیره شرکت کارخانجات صنعتی ملایر از شرکتهای تابعه بانک صنعت و معدن • مدرس دوره¬های تأمین مالی و آشنایی با بورس • مسلط بر تجزیه و تحلیل صنایع و شرکت¬های بورسی و ارزشیابی آنها • مشاوره و پرتفوگردانی در مباحث سرمایه گذاری • ارزیابی طرح¬های اقتصادی، فنی و مالی پروژه¬¬های سرمایه گذاری