تخفیف ۴٠ درصدی هم‌آموز برای پربار شدن روزهای همدلی
Michael Bungay Stanier
نویسنده کتاب راه و رسم مربیگری
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
نویسنده کتاب راه و رسم مربیگیری

مشاور و مدرس کسب و کار، منابع انسانی و توسعه فردی