هم آموزی گرامی درگاه پرداخت بصورت موقت در دسترس نمیباشد لطفا از سایر روش های پرداخت استفاده ، یا مجدد در روزهای آتی نسبت به خرید دوره های آموزشی اقدام فرمایید.
Michael Bungay Stanier
نویسنده کتاب راه و رسم مربیگری
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
نویسنده کتاب راه و رسم مربیگیریمشاور و مدرس کسب و کار، منابع انسانی و توسعه فردی