در پاییز شکوفا شوید. تخفیف 40 درصد برای تمامی دوره های آموزشی
Michael Bungay Stanier
نویسنده کتاب راه و رسم مربیگری
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
نویسنده کتاب راه و رسم مربیگیریمشاور و مدرس کسب و کار، منابع انسانی و توسعه فردی