دکتر محمد احمدزاده
6

دوره

6

کارآموز

درباره مدرس
​دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه تهراناولین ایرانی دریافت کننده مدرک متخصص مدیریت چابک (ACP) از PMI آمریکافوق لیسانس مهندسی صنایع-سیستم و بهره وری از دانشگاه صنعتی امیرکبیربیش از 20 سال سابقه کار در حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی، برق، نرم افزار و ITمدیریت، مشاوره و همکاری در 100 پروژه داخلی و خارجی با ارزشی بالغ بر 500 میلیارد تومانبرگزاری بیش از 300 دوره آموزشی، 21 مقاله ملی و بین المللی، 30 سخنرانیدارای مدارک بین المللی PMP, ACP, ITIL, COBIT, EPM, ISO 20000, 27001, 9001 و ...