بهرام ناجدی
مشاور مدیریت فرآیندهای سازمان -BPM
3

دوره

3

کارآموز

درباره مدرس
​بهرام ناجدی کارشناس ارشد صنایع، فعال در حوزه طراحی سیستمهای اطلاعاتی با سابقه 20سال ، در حال حاضر در حوزه مدیریت فرآیندهای کسب و کار و bpmbok فعالیت می کند.
تحصیلات: دانشگاه علم و صنعت ایران کارشناسی ارشد صنایع-صنایع، کارشناسی ارشد از مهر ۱۳۷۶ تا فروردین ۱۳۷۹دانشگاه علم و صنعت ایران - مهندسی صنایع ، کارشناسی از مهر ۱۳۷۱ تا فروردین ۱۳۷۶