مهندس محسن جلالی منش
مشاور در برنامه ريزی و كنترل پروژه
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
مهندس محسن جلالی منشکارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه تهران جنوبمدرس و مشاور آریانا در راه اندازی EPM در سازمان هاآموزش، راه اندازی و استقرار سیستم مدیریت پروژهEPM در بيش از 40 شركتمشاور در برنامه ريزي و كنترل پروژهتاليف انواع مقالات در زمينه اي پي اممدرس بیش از یکصد دوره آموزشی MSP, P3, EPMاستقرار Dashboard و Guage هاي مديريتي از پروژه ها بر مبناي تكنولوژي شيرپوينت