مهندس محسن جلالی منش
مشاور در برنامه ريزی و كنترل پروژه
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
مهندس محسن جلالی منش
کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه تهران جنوب
مدرس و مشاور آریانا در راه اندازی EPM در سازمان ها
آموزش، راه اندازی و استقرار سیستم مدیریت پروژهEPM  در بيش از 40 شركت
مشاور در برنامه ريزي و كنترل پروژه
تاليف انواع مقالات در زمينه اي پي ام 
مدرس بیش از یکصد دوره آموزشی  MSP, P3, EPM
استقرار  Dashboard و Guage هاي مديريتي از پروژه ها بر مبناي تكنولوژي شيرپوينت