دکتر امیر البدوی
استاد دانشگاه تربیت مدرس و مشاور استراتژی و فناوری اطلاعات
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
دکتر امیر البدوی دکترای خود را از دانشکده اقتصاد LSE لندن در رشته سیستم های اطلاعاتی دریافت نموده است. او در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بوده و همزمان مشاوره سازمان های بزرگ کشور در زمینه سیستم های اطلاعاتی، طراحی و اجرای استراتژی، مدیریت تغییر و نوآوری با IT است.دکتر البدوی همچنین در کارنامه خود راهبری پروژه های ERP موفقی را در سازمانهای ایرانی دارد. او طی سال های اخیر چندین پروژه مطالعاتی دانشگاهی در خصوص عملکرد سازمان های بزرگ ایرانی انجام داده است.