دکتر امیر اخلاصی
مدرس و مشاور بازاریابی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
2

دوره

2

کارآموز

درباره مدرس
دکتر امیر اخلاصی مدرک MBA از دانشگاه صنعتی شریف دارد و دکترای خود را در گرایش بازاریابی از دانشگاه تهران دریافت کرده است.او در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است و علاوه بر تدریس در دانشگاه ها و موسسات به تالیف کتاب و مشاوره تخصصی در حوزه برندسازی می پردازد.