محسن خوش اخلاق
مدرس بین المللی دوره های مکالمه زبان انگلیسی CELTA دانشگاه کمبریج
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
استاد محسن خوش اخلاق کارشناس مترجمی زبان انگلیسی و فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی می باشند، ایشان همچنین مدرس بین المللی دوره های مکالمه زبان انگلیسی دانشگاه کمبریج CELTA ،‌دانش آموخته تدریس دوره های زبان انگلیسی تخصصی مشاغل ESP و مکالمه زبان انگلیسی TEA دانشگاه آکسفورد می باشند.
زمینه های تدریس: دوره های تخصصی IELTS و TOEFL، دوره عمومی مکالمه زبان انگلیسی، دوره های تربیت مدرس T.T.C
اهم سوابق کاری
مدیر آموزش آکادمی زبان سفیر گفتمان
مشاور آموزشی آکادمی زبان سفیر گفتمان
مدرس دوره های تربیت مدرس T.T.C آکادمی زبان سفیر
مترحم مجله هواپیمایی هما
مدرس دوره های زبان عمومی IELTS و TOEFL
اهم سوابق تدریس
تدریس کلاسهای مکالمه زبان انگلیسی در آکادمی زبان سفیر گفتمان
تدریس کلاسهای تخصصی مشاغل در آکادمی سفیر گفتمان
تدریس کلاسهای اقماری ( برون سازمانی) در روزنامه جام جم – شرکت خودرو سازی سایپا و شرکت آسان موتور
تدریس کلاسهای تخصصی IELTS و TOEFL در آکادمی سفیر گفتمان