محسن خوش اخلاق
مدرس بین المللی دوره های مکالمه زبان انگلیسی CELTA دانشگاه کمبریج
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
استاد محسن خوش اخلاق کارشناس مترجمی زبان انگلیسی و فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی می باشند، ایشان همچنین مدرس بین المللی دوره های مکالمه زبان انگلیسی دانشگاه کمبریج CELTA ،‌دانش آموخته تدریس دوره های زبان انگلیسی تخصصی مشاغل ESP و مکالمه زبان انگلیسی TEA دانشگاه آکسفورد می باشند.زمینه های تدریس: دوره های تخصصی IELTS و TOEFL، دوره عمومی مکالمه زبان انگلیسی، دوره های تربیت مدرس T.T.Cاهم سوابق کاریمدیر آموزش آکادمی زبان سفیر گفتمانمشاور آموزشی آکادمی زبان سفیر گفتمانمدرس دوره های تربیت مدرس T.T.C آکادمی زبان سفیرمترحم مجله هواپیمایی همامدرس دوره های زبان عمومی IELTS و TOEFLاهم سوابق تدریستدریس کلاسهای مکالمه زبان انگلیسی در آکادمی زبان سفیر گفتمانتدریس کلاسهای تخصصی مشاغل در آکادمی سفیر گفتمانتدریس کلاسهای اقماری ( برون سازمانی) در روزنامه جام جم – شرکت خودرو سازی سایپا و شرکت آسان موتورتدریس کلاسهای تخصصی IELTS و TOEFL در آکادمی سفیر گفتمان