50% تخفیف تابستانه هم‌آموز آغاز شد.
Adora Cheung
ceo & co-founder Homejoy
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
Adora Cheungموسس شرکت خدماتی Homejoyدانشجوی انصرافی دکترا university of rochester 2004 - 2007 کارشناس علوم کامپیوتر clemson university 2000 - 2004